Påsketur.......
Kanalen, Karljohansvern, Horten
Vi har rastet her i solskinnet
Fra Barkåker
Innom Grøumgrana i Undrumsdal
På sti i Undrumsdal/Rødsåsen
Juleavslutning
Juleavslutning. Barkåker-huken
Koronahuken
Hold avstand
Vi raster
Koronatid

Strikkegruppa ble turgruppe

Strikkegruppa har arrangert x antall turer etter at vi ikke lenger kunne samles til strikkehygge.

Det er arrangert turer i høst og vinter i nærområdet og noen turer litt lenger unna (Karljohansvern i Horten og Esso-skogen i Slagen/Tønsberg). Ellers er Barkåkers løyper flittig brukt. Likeså turer i Undrumsdal.

Et fint tiltak hver onsdag formiddag kl 1100. Vi har alltid med lunsj og finner plasser egnet for rasting både under tak og i gapahuker i området. 1-meteren overholdes! Koselig med en lunsjpause med medbrakt niste.

 

Tur
Bli medlem