Julehelsing frå Solveig Linge Stakkestad.
Julehelsing frå Solveig Linge Stakkestad.

Julehelsing frå leiaren vår.

Helsing frå Solveig Linge Stakkestad og frå Norges Bygdekvinnelag.
 
Kjære VBK-ar!
 
Det har vore eit innhaldsrikt år med mange aktivitetar. Det er  medlemane  som skaper innhaldet i VBK.  Ved å vere engasjerte, blide og hyggjelege medmenneske.  Takk til kvar og ein for smil  og venlege ord. Vi er med og skaper ein god kvardag for  kvarandre.
Takk for stor innsats i mange samanhangar og arrangement. Sist og ikkje minst på avskjedsfesten  no  for Norddal kommune. Der var det mange i sving og fleire hadde lange vakter.  Arbeidet var frå kl 15 til kl 23 før alt var rydda og vaska oppatt. Denne innsatsten står det respekt av. TUSEN TAKK!
 
 
Det har vore avskjedsfest for Norddal kommune.  På denne festen vart eg spurd om å seie noko generelt frå frivilligheita, og det gjorde eg.  Kanskje ikkje tilfeldig at VBK blei spurd, for vi er eit stort lag og har tradisjon for å gjennomføre det vi set oss som mål.
Samarbeidet med kommunen har alltid stått støtt, og har alltid hatt eit godt samspel med ei raus kommune. Eg kan nemne nokre av dei setningane eg brukte i talen min om frivilligheita:                                                                                                                                      
 
*Frivilligheita står sterkt.
*Det er kremen i kommunen.
*Det er grasrota i kommunen.
*Det er limet i bygdene våre.
*Vi lever livet lokalt.
*Ca 40 frivillige lag.
*Arbeidet dei gjer  utgjer ca 45 årsverk.
*Dette bygg samfunnet vårt.
*Alt dette viser kor viktige vi er for kvarandre.
*Alle er vi med på og gjer kvardagen vår god. 
 
Eg sender også julehelsinga vi har fått  frå Norges bygdekvinnelag.  Det er 1300 nye medlemar i NBK , og  vi også vore med på den medlemsauken! Vi har auke med 15 medlemar i år! Gratulerer medlemar med den innsatsen!
 
Eg vil ynskje alle medlemar ei god julehelg  og godt nyttår
Julehelsing frå Solveig.
 
Fra: Cesilie Aurbakken [mailto:Cesilie.Aurbakken@bygdekvinnelaget.no
Sendt: 19. desember 2019 11:20
Til: Marie Aaslie
Kopi: Cesilie Aurbakken
Emne: God jul fra Norges Bygdekvinnelag
 
 
God jul
 
Kjære lokallag og fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og takker for stort engasjement og godt samarbeid i 2019. Det har vært et år med mye moro og mye aktivitet rundt om i hele landet. 
 
Det er særlig gledelig å fortelle dere at det er satt ny rekord i antall nye medlemmer. I alt har det  blitt vervet 1 300 medlemmer til organisasjonen vår i 2019. Disse kommer ikke av seg selv uten aktiv innsats fra dere alle i arbeidet med rekruttering. Gratulerer!
 
Som en avslutning på året syns vi det passer fint med å oppfordre både dere og den norske befolkning om å prøve byggrynsgrøt til jul. Det gjør vi med en oppskrift fra Torpa Bygdekvinnelag i Oppland. https://bygdekvinnelaget.no/lag-byggrynsgrot-i-jula
 
 
 
   https://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/eventbanner.jpghttps://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/oppskriftskort_150x2102.jpg

 

 
Med beste julehilsen fra styret og administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag

 

Cesilie Aurbakken
Generalsekretær
cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no
Tlf. 97086879

cid:image002.png@01D4BA17.C1D4CD30

www.bygdekvinnelaget.no 
www.norsktradisjonsmat.no

Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner! 

Bli medlem