Astrid Henden Dønheim, Juanita Møkkelgård, Lonneke Zeijlemaker, Solvår Skogen Sæterbø, Ragnhild Godal Tunheim og Anne Jenny Flenstad

Årsmøte i Valsøyfjord bygdekvinnelag

10. november var det tid for årsmøte i Valsøyfjord Bygdekvinnelag. Desverre var det bare styret som var møtt til dette møtet. Likevel ble det et effektivt og konstruktivt møte med fokus på videre drift i laget. 

Det ble avholdt vanlige årsmøtesaker, med gjennomgang av årsmelding og regnskap. Når det gjelder valg sa hele styret seg villig til å fortsette i de vervene vi hadde fra før:
Leder: Solvår skogen Sæterbø
Kasserer: Ragnhild Godal Tunheim
Sekretær: Juanita Møkkelgård
Styremedlem: Lonneke Zeijlemaker
Styremeldem: Anne Jenny Flenstad
Styremedlem: Astrid Henden Dønheim

Det ble også utarbeidet en årsplan med aktiviteter som bygdekvinnelaget vi satse på i 2017. Årsmøtet foreslo følgende aktiviteter i det kommende året:

  • Vinterarrangementet i «Bygda i Bevegelse»
  • Matkurs for/med flyktningene
  • Dansekurs. Muligheter for salsakurs over nyåret?
  • 8. marsarrangement
  • Blåtur/medlemstur
  • Bygdadag. Matservering. Solvårs viltgryte.
  • «Ny i laget» møte/arrangement
  • Ville vekster
  • Soppkurs
  • Andre aktiviteter som styret finner interessant i løpet av året
Bli medlem