Valsøyfjord Bygdekvinnelag

Valsøyfjord Bygdekvinnelag er en kreativ arena for et levende og attraktivt bygdesamfunn! Vi har fokus på matkultur og ivrer for lokal mat- og trygg mat.

Vi ønsker å ta vare på vår gamle mattradisjon og samtidig skape nye og bærekraftige tradisjoner og vi jobber for å skape et aktivt bygde-miljø der det er godt å leve. Skape aktivitet. Skape samhold.

Vi engasjerer oss i det som foregår i bygda vår, og ønsker å bidra til et attraktivit lokalsamfunn her ytterst og øverst på Nordvestlandet. Bygdedager. Frivilligfest. 8. mars. Kurs. Turer.  Vi er der det skjer noe- eller så skaper vi det selv.

 

Møre og Romsdal
Kontaktinformasjon

Kontakt styret:
Juanita Møkkelgård (leder)

juanitaelisabeth@hotmail.com

tlf 92833148

Bli medlem