Leder Laila takkes av.
Årsmøte i Vardal Bygdekvinnelag 18.10.2016

Årsmøte i Vardal Bygdekvinnelag 2016

Vardal Bygdekvinnelag avholdt årsmøte på Alm Gård hos Margunn Nummedal og Harald Børstad tirsdag 18.oktober med 36 frammøtte. Leder Laila Strand Nilsen ønsket velkommen og presenterte kveldens gjest, Atle Tollefsrud fra Oppland Bygdeungdomslag.

Atle kunne fortelle at Norges Bygdeungdomslag har hatt en vekst på rundt 10% i året de siste 5 år og teller per i dag ca 7000 medlemmer. Oppland er store i landssammenheng med rundt 1100 medlemmer og har i 2017 fått gleden av å arrangere Landsstevnet. Dette foregår 18. - 23. juli på Jørstadmoen og bygdekvinnelaget ble oppfordret til å bidra på dugnaden som må til for å gjennomføre et så stort og flott arrangement.

Neste post på programmet var presentasjon av alle fem damene som fikk utmerkelse på 80 års jubileumsfesten som ble avholdt 1.oktober på Odd Fellow. Eli Gihle, en av veteranene med over 50 års fartstid i laget stod frem og takket styret for at tradisjonen med overrekkelse av personlig hustavle var gjenopptatt. Laila ble oppfordret til å lese prologen fra jubileet så de som ikke deltok på festen fikk anledning til å høre denne.

 

Leder leste opp fra sakslista og årsmeldingen som ble godkjent og Laila S. Nilsen ble valgt som møteleder. Turid Rødningsand og Ingjerd Løchen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Laget har hatt et variert program gjennom arbeidsåret med besøk på Stortinget og Stamhuset. På Stortinget ble laget ønsket velkommen av Tore Hagebakken og fikk være med på spørretimen med Erna Solberg. På adventsmøtet i 2015 fortalte Petter Johansen om mat- og andre tradisjoner i forbindelse med advent og jul, før og nå. I januar besøkte vi Eidsiva Energi og fjernvarmeanlegg på Kallerud hvor vi fikk både foredrag og flott omvisning ved Bjørn Roligjordet og Espen Tveit. Februarmøtet inneholdt et fantastisk foredrag ved Trygve Rønningen, som på underholdende vis fortalte oss hvordan vi kan motivere oss selv ut fra forskjellige ståsteder i livet. Videre besøkte vi PULS, Frelsesarmeens kafe på Kirkeby og fikk innføring i prosjektet av en engasjert leder, Marit Helene U. Olsen. Maimøtet inneholdt minikonsert av Marit Kolloen samt et lite foredrag om Kjøpsloven av Erling Nilsen. Sommerturen gikk i år til Kvarstad Gård på Ringsaker og i september arrangerte laget tur til Kulturstua Ro i Vestre Gausdal hvor vi fikk omvisning i urtehagen og lunsj basert på naturlige råvarer.

Høsten 2015 og vår/sommer 2016 deltok VBK i prosjektet «Bygda i Bevegelse, fire årstider – fire turer» Dette skulle være et lavterskeltilbud der målet var å få flest mulig ut i naturen. Det ble arrangert høsttur fra Eiktunet, vinter måneskinnstur med Skistua som base, vårtur fra Vind Idrettspark og sommerarrangement i campen til «Over Skog og Heiberg»

Laget serverte, tradisjonen tro, kaker og kaffe på Nordbyen omsorgsenter i mars, der Lise Sandberg spilte og sang for beboerne. Som tidligere år ble det servert rabarbrasuppe på Eiktunetdagen og laget stod for pynting samt servering av kaffe og kaker på høsttakkefesten i Bråstad kirke. Laget deler hvert år ut en pengegave til et lokalt formål og Stråleenheten på Gjøvik sykehus fikk som i fjor bidraget på kr 5000. I tillegg fikk PULS 5000 kr. Dette året. På årsmøtet i Oppland Bygdekvinnelag ble Vardal Bygdekvinnelag kåret til ÅRETS LOKALLAG og dette var en utmerkelse som ble høyt verdsatt i laget.

Vigdis Kristiansen gikk gjennom revidert regnskap og dette ble godkjent. Årlig kontingent ble vedtatt å økes noe. Gunvor Sveen ledet valget og valgkomiteens innstilling er: Leder: Vigdis A. Kristiansen – ny for 1 år. Styremedlemmer: Margunn Nummedal – ikke på valg, Jorun Skarkerud – ny for 2 år, Inger Willerud – ny for 2 år, Marie Røyr – ny for 2 år. Ut av styret går Laila Strand Nilsen, Inga Sofie Lier og Malin Gillerhaugen. Varamedlemmer til styret: 1. vara: Ragnhild Thune – ny for 1 år, Aud Leonardsen – ny for 1 år. Inga Sofie Lier ble valgt som ny i valgkomiteen for 3 år. Avtroppende leder Laila S. Nilsen, nestleder Inga Sofie Lier og studieleder Malin Gillerhaugen ble alle takket for jobben i styret og overrakt blomster og Gjøviksjokolade. Etter endt årsmøte fortalte bonden sjøl, Harald Børstad, om Alm Gård og historien rundt.

Medlemmenes 5 minutter ble denne gangen benyttet til Quiz

Til sist sang vi Norges Bygdekvinnelag sangen, før avtroppende leder Laila Strand Nilsen takket Haug/Lundstein krets for nydelig bevertning, vertskapet for husrom og alle medlemmene for godt oppmøte.

Ref: Sekretær M.N.

Nytt styre

 Leder: Vigdis A. Kristiansen – ny for 1 år.

Nestleder: Jorun Skarkerud - ny 2 år

Sekretær: Margunn Nummedal – ikke på valg, 

Kasserer:  Inger Willerud – ny for 2 år

Studieleder: Marie Røyr – ny for 2 år. 

Varamedlemmer til styret: 1. vara: Ragnhild Thune – ny for 1 år,

2.vara: Aud Leonardsen – ny for 1 år.

Inga Sofie Lier ble valgt som ny i valgkomiteen for 3 år.

Bli medlem