" Kunst, mattradisjoner og inkludering"
" Kunst, mattradisjoner og inkludering"
Norsk mattradisjon på FNs bygdkvinnedag
Norsk mattradisjon på FNs bygdkvinnedag
Norsk mattradisjon deles
Norsk mattradisjon deles
Mattradisjoner og inkludering.
Mattradisjoner og inkludering.

FN's bygdekvinnedag 15.oktober markert i Vardal bygdekvinnelag.

Markering av FNs bygdekvinnedag i Vardal bygdekvinnelag med aktivitet i forbindelse med deltakelse i et lokalt prosjekt "Kunst, mattradisjon og inkludering".

Dette kan  på mange måter sees som en videreføring av NBK sitt prosjekt "Kvinner UT"

I forbindelse med prosjektet " Kunst, mattradisjoner og inkludering" var gruppa som består av 8 innvandrerkvinner sammen med to lærere og to representanter fra Vardal bygdekvinnelag  på Øverby kafe.

På programmet sto potetlefser. Damene fikk lære om hva lefser består av, hvordan deigen lages, kjevling og steking. Til slutt var det spising.

Alle hadde en flott formiddag. Et par av damene kunne kjevle fra før og et par hadde andre måter å forme "lefser" på, som de fortalte om.

Disse damene har god humor og godt humør så det var mange blide ansikter og mye latter. I og med at det var et piano der, ble det også sang. 

Bli medlem