Hopp til hovedinnhold

Vivestad Bygdekvinnelag

Så er det tid for loddtrekning

Årsmøte i Vivestad


Leder Ambjørg Akerholdt kunne ønske 16 damer velkommen til årsmøte. Leder henviste til utdelt saksliste.

Saksliste:
Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enst godkjent

 1. Valg av møteleder.
  Ambjørg Akerholt enst valgt som møteleder
 2. Valg av møtereferent
  Margot L. Krøglid enst valgt som møtereferent
 3. Valg av person til å underskrive protokoll sammen med leder
  Hildur Ektvedt enst valgt til å underskrive protokollen sammen med leder.
 4. Årsmelding
  Sekretær Margot L Krøglid la fram årsmeldingen. Årsmeldingen enstemmig godkjent
 5. Regnskap
  Kasserer Nina Kjærås redegjorde for enkelte poster i regnskapet. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor. Regnskapet enst godkjent.
 6. Valg:
  Valgkomiteen har bestått av følgende: Anne Kathrine Munkejord, Olaug Haugan og Brith Skjeggestad. Brith Skjeggestad redegjorde for valget og la fram følgende forslag fra valgkomiteen:

Leder velges for 1 år:
Forslag: Ambjørg Akerholt.  Valg av leder enstemmig vedtatt
Karin Rustad - enst gjenvalgt
Nina Kjærås – enst gjenvalgt
Margot L. Krøglid – gjenstående
Brith Skjeggestad - gjenstående
Styret konstituerer seg selv.

referat_fra_arsmote_i_vivestad_bygdekvinnelag_2017.pdf