Diabetes - hva er det?

Leder Ambjørg Akerholt kunne ønske 9 damer velkommen til høstmøte i bygdekvinnelaget.

Vi startet med noen lagssaker:
Kurs i lefse- og flatbrødbaking 17. oktober. Påmeldingen har startet og det er allerede påmeldt mange deltakere.
TV aksjonen 2019 går av stabelen søndag 20 oktober – i år er det organisasjonen Care som har innsamlingsaksjonen. Bygdekvinner oppfordres til å gå med bøssene denne dagen. Pengene dette året går til kvinner i de mest sårbare områder i verden, bl.a. til hjelp for å få disse kvinnene ut i arbeid.
Årsmøte i Vivestad bygdekvinnelag er 24. oktober. Sekretæren bekjentgjør årsmøtet for medlemmene og ber om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15. oktober.

Så var turen kommet til dagens tema: Diabetes – hva er det? Kari Ryst fra Diabetesforeningen holdt et interessant foredrag om temaet og forklarte forskjellen på type 1 diabetes og type 2 diabetes

Det er bl.a. ikke bare overvektige som får type 2 diabetes, men også barn kan få det. Det er ikke bare sukker men også karbohydrater som gir høyt blodsukker.  For å holde blodsukkeret nede er det viktig å bevege seg. Type 2 diabetes og pillebruk kan forebygges ved å spiseriktig mat. Det er ikke bra å gå med for høyt blodsukker – det kan føre til andre typer lidelser, bl.a. hjerteinfarkt. Høyt blodsukker kan også være arvelig. Havregrøt til frokost gir jevnt blodsukker lenge utover dagen. Det er også viktig med jevne måltider og jevnt påfyll med mat hvis en er på lange turer.

Leder Ambjørg takket for et interessant foredrag og overrakte boken Godt drikke. Nydelig kyllingsalat med hjemmebakte rundstykker smakte fortreffelig samt eplekake og boller til kaffen. 

Margot L. Krøglid, sekr.

 

Bli medlem