Eva Marie Sandberg og Anne Eva Bjerke

Anne Eva valgt til ny leder

På årsmøtet i Ytre Hobøl BK kunne man også dette året vise til et aktivt arbeidsår. Og yngre krefter kommer stadig til.

Årsmøtet var hjemme hos Birthe. Vi hadde besøk av styremedlem i ØBK Merete Andersen som fortalte litt om hva som er fokus i fylkeslaget nå. Årsmeldingen ga preg av et aktivt lag, til tross for at medlemstallet ligger på jevnt 25 medlemmer. Det har vært temamøter med redesign, førstehjelp, blomsterdekorasjon, tradisjonsmat, ville vekster, og ikke minst har vi gått på tur. 3 turer med "Bygda i bevegelse" så langt har det blitt. Det er opplæring i strikking i 4. klasse, lage fårikål med 6.-klassingene, deltar på Kjerringtorget, bygdedagen, julemesse, flatbrødbaking for salg, og enda mer.

Laget er et godt sammensveiset lag, og de fleste medlemmene har vært medlemmer meste av sitt voksne liv. Men nå er det sakte men sikkert tilsig av yngre krefter, og de vet å kunne føre de gode tradisjonene videre. Anne Eva Bjerke er blandt de yngre i laget, og hun ble valgt til nye leder, etter at Eva Marie Sandberg ønsket å trekke seg fra ledervervet. Men Eva fortsetter i styret som styremedlem.

Etter årsmøtet ser styret slik ut.

Leder: Anne Eva Bjerke

Nestleder: Anne Paulshus

Kasserer: Aase Saxebøl

Sekretær: Marit Hoff Lund

Styremedlem: Eva Marie Sandberg

Studieleder: Solveig Geitung

1. vara Anne Iversen

 

Bli medlem