Om oss

På årsmøtet 10.10.2019 ble Marit Hoff Lund valgt til ny leder og i tillegg fikk vi inn Kathrine Løvaas Nygård som ny sekretær.

Etter årsmøtet 10.10.2019 ser styret i Ytre Hobøl bygdekvinnelag slik ut:
Leder: Marit Hoff Lund tlf 91573390
Nestleder: Anne Paulshus tlf 94340035
Kasserer: Aase Saxebøl tlf 97148491
Sekretær Kathrine Løvaas Nygård tlf 95901444
Styremedlem: Eva Marie Sandberg tlf 91884518
Studieleder: Else Davidsen tlf 41356596

Bli medlem