Forsidefotoet av fruktgründer Signe Opdal er tatt av Gøril Sætre i Brekke Bygdekvinnelag.
Forsidefotoet av fruktgründer Signe Opdal er tatt av Gøril Sætre i Brekke Bygdekvinnelag.

Møte med fruktgründer i ny utgave av Bygdekvinner

Å være fruktgründer krever en evig søken etter ny kunnskap og nye muligheter, forteller Signe Opdal. I høstens utgave av Bygdekvinner møter du Signe og mange andre som bidrar til livskraftige samfunn i distriktene.

Signe Opdal leverer plommer, epler og bringebær til Innvik Fruktlager. Dette er Europas nordligste fruktlager og eid av produsentene selv. Her er Anita Roset daglig leder. Stor innsatsvilje og arbeidsinnsats er viktig når de ansatte pakker og sorterer utrolige 900 tonn frukt og bær, før de blir sendt ut til oss forbrukere. 

– Det er så viktig at norske forbrukere er bevisste og etterpør norsk frukt og bær, selv om det koster et par kroner mer enn de importerte, er et av budskapene fra Anita til Bygdekvinner.

Anita Roset, dalig leder for det samvirkeeide Innvik Fruktlager SA. Foto: Gøril Sætre.

 

KvinnerUT - mestering og kompetanse

Norges Bygdekvinnelag jobber videre med inkludering i Bygde-Norge. Med trinn 2 i prosjektet KvinnerUT, «Mestering og komptanse», ønsker bygdekvinnelaget å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom det bidra til  inkludering, økt deltagelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. I Bygdekvinner deler Sosan gode ideer til komptansegivende kurs og aktiviteter for minoritetskvinner, og oppfordrer våre lokallag til å søke 10.000 kroner i støtte til gjennomføring.

– Jeg håper på et sterkere fellesskap blant kvinnene, mulighet til å lære hverandre å kjenne og sterkere tilhørighet til bygda, sier Oddbjørg Kjølstad Grande, leder i Grong Bygdekvinnelag som inviterer minoritetskvinner til kurs i «frivillighet og kompetanse».

En felles tur i nærmiljøet dannet grunnlag for samarbeid og planlegging da Grong Bygdekvinnelag inviterte ti minoritetskvinner til kurset «frivillighet og tradisjon».

 

Jakten på matbygg

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i sommer dyrket et forsøksfelt med ti forskjellige byggsorter på Apelsvoll, ved Mjøsa. I Bygdekvinner forteller NIBIOs erfarne og kunnskapsrike kornforsker, Aina Lundon Russenes, om analysene de skal gjøre på vegne av bygdekvinnelaget for å finne fram til byggsorter som passer til matlaging. I Bygdekvinner kan du også lese om de ti byggsortene Aina har valgt ut i forsøket.  

Byggsorten Olve er utviklet på Statens forskningsstasjon på Kvithamar. Olve er en av ti forskjellige byggsorter som er med i testfeltet på NIBIO Apelsvoll. Foto: Helle Cecilie Berger.

 

Skolerte formidlere i tradisjonsmat

Bygdekvinner kan mat, og gjør en stor jobb med å formidle det de kan. Se og les ord og bilder fra kurs for kursholdere som ble arrangert av Norges Bygdekvinnelag denne våren. 

Prosjektleder Ingrid Lamark (til høyre) og deltakere på kurholderkurs i Bergen. Foto: Liv Spilde. 

 

Og her er det så mye, mye mer

Vi har utfordret Unn Karin Olsen på å skrive artikkel om honning og bier, tilbake kom hun med den spennende og lærerike artikkelen «Bier i byen - miljøvern i praksis». 

I Bygdekvinner oppsummerer vi valgkampen som bygdekvinnene satte sitt tydelige preg på. Og så har Tale Hammerø Ellingvåg testet ut hvordan hun kan lage strø og bøtter til bokashi-kompostering.

Bli medlem