Hopp til hovedinnhold
Norske forbrukere vil ha trygg mat

Norske forbrukere vil ha trygg mat. Foto: Shutterstock

Norske forbrukere vil vite hvor maten kommer fra

Skal du være sikker på at kjøttdeigen du bruker i maten kun består av kjøtt fra norske dyr må du nå velge Gilde, Prior eller produkter merket med Nyt Norge i butikken.

Som et resultat av et vedtak i  EU om opprinnelselandsmerking av kjøtt kan Norge ikke stille krav til opprinnelselandsmerking av bearbeidede kjøttprodukter som for eksempel kjøttdeig, hamburgere eller lasagne. Det betyr i praksis at vi som forbrukere ikke har rett til å vite hvilket land kjøttet fra disse produktene kommer fra. Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til denne beslutningen. For å være sikker på at kjøttdeigen er fullstendig norsk, må du nå velge Gilde, Prior eller Nyt Norge-produkter, som garanterer norske kjøttråvarer.   

EU har kun vedtatt at det skal stilles krav til opprinnelsesmerking av ubearbeidet kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe i tillegg til storfekjøtt.

EUs begrunnelsen for ikke å kreve opprinnelsesmerking på bearbeidede produkter er bekymringen for økte kostnader til industrien, svekket konkurransekraft internasjonalt og økte matvarepriser.

Norske forbrukere vil ha trygg mat

Norges Bygdekvinnelag mener at merking av norske matprodukter vil være en styrke for forbrukerne. Norsk matproduksjon er kjent for strenge krav til maten med lite bruk av antibiotika, god dyrehelse og lite bruk av sprøytemidler.

Norges Bygdekvinnelag mener at kjennskap til opprinnelse er viktig for at forbrukerne skal kunne ta egne informerte valg, og matmerking er en viktig forutsetning for å kunne utøve forbrukermakt på matområdet.

Krav til myndighetene

Norges Bygdekvinnelag har tidligere krevd overfor Stortinget at Norge må få etablert en ordning med obligatorisk merking av produsent og produksjonssted på alle typer matprodukter inkludert bearbeidede kjøttprodukter. Først da kan forbrukeren gis et reelt valg.

Norges Bygdekvinnelag mener derfor at  vedtaket i EU ikke går langt nok i å sikre forbrukernes interesser og makt på matområdet.