Grethe Brundtland, Marian Thunold og Esther Falk i Omvikdalen Bygdekvinnelag mottok prisen "Årets bygdekvinnelag". Foto: Helle Cecilie Berger.
Grethe Brundtland, Marian Thunold og Esther Falk i Omvikdalen Bygdekvinnelag mottok prisen "Årets bygdekvinnelag". Foto: Helle Cecilie Berger.

Omvikdalen Bygdekvinnelag er årets lokallag

- Det er en anerkjennelse av styret mitt og det arbeidet de har gjort. Dette har damene mine fortjent, sier Grethe Brundtland, leder i årets lokallag.

Omvikdalen Bygdekvinnelag har medlemmer fra 26 til 81 år. Det har vært en god tilvekst av nye medlemmer og i løpet av de siste tre årene er medlemstallet tredoblet til 120 medlemmer.

- Vi tror det er bredden i aktiviteter som har ført til at mange i ulike aldersgrupper vil være medlem i laget vårt, sier Grethe Brundtland.

Synlighet

Alle arrangementer og aktiviteter annonseres i lokalavisene og på Facebook. Bygdekvinnene har et aktivt forhold til lokalavisene. Journalistene blir invitert til arrangementer, og de blir bedt om å lage reportasjer om store hendelser i laget som bokutgivelse, deltakelse i medlemstur til Mosambik, oppstart av nye tiltak, verdens matvaredag og jubileumsmarkering.

- Avisene har laget gode reportasjer, og de har tatt inn alle våre leserinnlegg, forteller Brundtland.

Samarbeid med kulturkontoret og med helselag har også vært med å synliggjøre bygdekvinnelaget. Det samme gjelder Omvikdalen Bondelag og Lauvsprett 4H.

Informasjon til medlemmene

Program for hvert halvår blir sendt medlemmene på e-post eller i brev til dem som ikke har e-post. Det blir som regel også sendt en invitasjon/påminnelse i forkant av hvert enkelt arrangement.

Inkludering

Alle møter og aktiviteter er åpne for alle, med unntak av den formelle delen på årsmøtet. Dette har ført til at kvinner som har deltatt på flere arrangement, bestemmer seg for å melde seg inn som medlem.

Bredde i tema og type aktiviteter

Etter hvert som det er blitt flere medlemmer, har laget utvidet aktivitetstilbudet med middag i barnehagen og flere kurstilbud.

- Vi ønsker å nå flere målgrupper, forteller Grethe Brundtland.

Fordeling av arbeidsoppgaver

Internt i laget er det etablert egne arbeidsgrupper for strikkekafé, middag i barnehagen, turer og kurs. Hver og én av disse gruppene arbeider selvstendig og legger opp egne program som tilpasses aktivitetsplanen for laget.

Bredde i styresammensetningen

Styret representer bredde i alder og kompetanse. Alle er engasjerte medlemmer og snakker varmt om bygdekvinnelaget og det å være tillitsvalgt. Medlemmene i styret og i arbeidsgruppene er positive til å ta på seg oppgaver, og det rapporteres om at det den enkelte har tatt på seg, blir utført.

- Alle er til å stole på. Det er gjensidig tillit mellom styret og arbeidsgruppene, og internt både i styret og i arbeidsgruppene, forteller leder Brundtland.

De viktigste aktivitetene i Omvikdalen Bygdekvinnelag i 2017
  • Strikkekafeen: Samarbeid med en lokal garnbutikk som bidrar med salg av mønstre og garn, samt informasjon og veiledning. Det har vært foredrag og kofteutstilling. I februar arrangerte bygdekvinnene et stort arrangement med tema strikking. Her var det foredrag, kurs, salg av mønster og garn, kafé og kunstneriske innslag. Ofte er det flere kvinner på strikkekafeen enn på de månedlige møtene, og det er større aldersvariasjon i denne gruppen. Etter en tid blir også flere av disse medlemmer i laget.
  • Sentrale aksjoner: Omvikdalen Bygdekvinnelag har videreført aksjon «Sunn matglede» med å lage middag i barnehagen. Aksjon «Bygda i bevegelse» har gitt positive ringvirkninger der turideen er videreført. Laget arrangerer flere turer i nærmiljøet der turen kombineres med kulturopplevelser og kunnskapsdeling om lokale kulturminner. Måneskinnstur ved fullmåte i januar/februar er blitt en tradisjon.
  • Hvert år har laget et spesielt arrangement: I fjor var det høstfest for medlemmer og venner. Det ble servert femretters middag laget av lokale råvarer, tilberedt av to dyktige kokker assistert av ungdommer fra 4H. Lokale krefter sto for underholdningen.
  • Ellers driver laget med: vevstue, lesesirkel og strikker sokker til nyfødte. Det er kursing i tradisjonsmat, som lefsebaking og julepålegg, og i håndverk, som pilefletting, veving av kvaringer til bunad, samt kurs i søm av dame- og herrebunad.
  • Framover: Laget har startet innsamling av informasjon, mønster og bilder av Kvinnheradsbunaden. Målet er å gi ut bok om bunaden i 2019.   
Bli medlem