Tradisjonsmatskolen

Tradisjonsmatskolen

Tradisjonsmatskolen er ei satsing på formidling av mattradisjoner i regi av lokallagene i Norges Bygdekvinnelag. Her finner du alt du trenger å vite om Tradisjonsmatskolen, og tips til hvordan ditt lokallag kan arrangere gode tradisjonsmatkurs.

HVA ER TRADISJONSMATSKOLEN?

Tradisjonsmatskolen er ei overbygning som kan brukes når lokallagene i Norges Bygdekvinnelag arrangerer tradisjonsmatkurs. Bygdekvinnelag over hele landet har stor kunnskap om det tradisjonelle matstellet og mattradisjoner fra Norge, og formidler kunnskapen sin gjennom kurs, aktiviteter, innsamling av oppskrifter og formidling. Norges Bygdekvinnelag lanserte satsinga Tradisjonsmatskolen gjennom et prosjekt i 2018 og 2019, som har satt i gang mye god aktivitet og ny giv for arbeidet med tradisjonsmat. Nå fortsetter det gode arbeidet med tradisjonsmatkurs i lokallagene.

 

PROSJEKTET BÆREKRAFTIG MATKUNNSKAP

Fra mars 2020 og framover gjennomfører Norges Bygdekvinnelag det nye prosjektet Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap. I dette prosjektet blir bygdekvinnelagene invitert til å arrangere tradisjonsmat-aktiviteter i sine lokalmiljøer som retter seg spesielt mot barn og ungdom.  

Vil ditt lag være med? Her kan du lese mer om prosjektet. Klikk her for å laste ned informasjonshefte for prosjektet og klikk her for å finne søknadsskjema for pengestøtte

 

VIL DITT LOKALLAG ARRANGERE TRADISJONSMATKURS?

Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag har mye kunnskap om mattradisjoner fra sine lokalmiljøer. Med gode tradisjonsmatkurs er vi med på å skape økt kunnskap om tradisjonsmat i allmennheten, vi tar vare på viktige mattradisjoner og vi løfter fram kunnskapen om mat og tradisjoner som bygdekvinnene har. Hva er din spesialitet og hva har du lyst til å arrangere kurs om? Og hvem vil du nå ut til?

Lokallagene er ekspertene på kunnskapen de selv har. Det er utarbeidet ei veiledningsbok for Tradisjonsmatskolen. Her finner du bakgrunnstekster, informasjon om Norges Bygdekvinnelags arbeid med matkultur, praktiske veiledninger og undervisningsopplegg.  Finn inspirasjon til tema, målgrupper og nye oppskrifter i Tradisjonsmatskolens veiledningsbok og på nettsida norsktradisjonsmat.no

 

GJØR KURSET DITT SYNLIG

Bruk anledninga til å vise fram at lokallaget arrangerer kurs, og til å gjøre bygdekvinnelaget til et attraktivt samlingssted. Bruk kurskalenderen på norsktradisjonsmat.no, lagets hjemmesider, Facebook-sider og Instagram-konto. Tradisjonsmatskolen har sine egne illustrasjoner lokallagene kan bruke til å lage plakater og annet materiell. Illustrasjonene er tilgjengelige for alle, og du finner dem til nedlasting i denne mappa. Ta kontakt med prosjektleder hvis du trenger hjelp. 

 

KAN KURSET DITT FÅ PENGESTØTTE?

Hvis ditt lokallag vil være med på prosjektet Bærekraftig matkunnskap kan dere søke om pengestøtte til disse aktivitetene. Søknadsskjema lastes ned herfra.

For andre tradisjonsmatkurs kan lokallaget få støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Avhengig av lengde og målgruppe, kan tradisjonsmatkurs kvalifisere for pengestøtte fra studieforbundet. Undersøk mulighetene for ditt kurs! Dette får du mer informasjon om på kulturogtradisjon.no eller ved å kontakte studieforbundet på telefon 61 21 77 50 eller e-post post@kulturogtradisjon.no.

 

BLI MED PÅ DUGNADEN PÅ NORSKTRADISJONSMAT.NO

Nettsida norsktradisjonsmat.no er ei stor samling av 900 oppskrifter, videoer og artikler om mattradisjoner i Norge. Vil du være med på å utvikle sida? Bruk dette skjemaet for å sende inn oppskrifter, eller ta kontakt med prosjektleder. 

 

 

 

Ingrid Lamark

Prosjektleder
Tlf.
918 00 215
ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no
Tradisjonsmatskolen
Bli medlem