Hopp til hovedinnhold

Tradisjonsmatskolen

Norges Bygdekvinnelag har stor kunnskap om tradisjonsmat, og bygdekvinnene lærer gjerne bort det de kan! Vil du gå på kurs, eller vil ditt lag arrangere kurs og aktiviteter? Les mer her!

FOR DEG SOM VIL LÆRE MER OM TRADISJONSMAT

Norges Bygdekvinnelag har lang tradisjon for å formidle praktisk matkunnskap og mattradisjoner. Bygdekvinnelag over hele landet har stor kunnskap om det tradisjonelle matstellet og mattradisjoner fra Norge, og formidler kunnskapen sin gjennom kurs og aktiviteter, og vil gjerne dele kunnskap med nye generasjoner. 

Kurs i Norges Bygdekvinnelag er lærrerike, åpne og inkluderende møteplasser! På tradisjonsmatkurs med ditt lokale bygdekvinnelag får du både praktisk matkunnskap, du får vite noe om matkulturen der du bor og du blir kjent med hyggelige og engasjerte bygdekvinner. Kanskje vil du til og med bli medlem og holde kurs selv?

Lær om tradisjonsmat av Norges Bygdekvinnelag

Vil du lære oss noe?

 

 

FOR DEG SOM SKAL ARRANGERE TRADISJONSMATKURS

Med gode tradisjonsmatkurs er vi med på å skape økt kunnskap om tradisjonsmat i allmennheten, vi tar vare på viktige mattradisjoner og vi løfter fram kunnskapen om mat og tradisjoner som bygdekvinnene har.

Tradisjonsmatskolen er ei overbygning som kan brukes når lokallagene i Norges Bygdekvinnelag arrangerer tradisjonsmatkurs. Norges Bygdekvinnelag lanserte satsinga Tradisjonsmatskolen gjennom et prosjekt i 2018 og 2019, som har satt i gang mye god aktivitet og ny giv for arbeidet med tradisjonsmat. Nå fortsetter det gode arbeidet med tradisjonsmatkurs i lokallagene. 

 

Aktivitetstips

Det er lokallagene og medlemmene som er eksperter på kunnskapen de vil lære bort. Det finnes allikevel mange ulike måter å arrangere kurs og aktiviteter på, og prosjektene har gitt gode erfaringer om organisering, rekruttering, målgrupper og temaer. Noen tips på veien:

Gjør kurset ditt synlig

  • Benytt anledninga til å vise fram at lokallaget arrangerer kurs! Kurs og tradisjonsmat-aktiviteter er ei god anledning til å gjøre bygdekvinnelaget kjent i lokalmiljøet og rekruttere nye medlemmer
  • Bruk kurskalenderen på norsktradisjonsmat.no. Her kan alle lokallag annonsere alle aktiviteter som handler om tradisjonsmat - både kurs, markedsdager, åpne møter og andre aktiviteter.
  • Bruk veileder for å annonsere i kurskalenderen, eller ta kontakt med administrasjonen for hjelp til å annonsere
  • Annonser kurs og aktiviteter med fine bilder og oppslag på lagets Facebook-sider og Instagram-konto.
  • Det er lagd egne logoer og illustrasjoner til Tradisjonsmatskolen, som laget kan bruke til å lage plakater, kursbevis, annonser og annet materiell. Disse finner du til nedlasting i denne mappa.  

 

Søk pengestøtte til kurs

Lokal- og distriktslag i Norges Bygdekvinnelag har mange muligheter til å søke om støtte til egne aktiviteter, kurs og prosjekter. Dette er noen eksempler:

  • For kurs med deltakere over 14 år: Søk kursstøtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Løpende søknadsfrist.
  • Lokallag på Østlandet: Søk støtte til aktiviteter og prosjekter fra Sparebankstiftelsen DNB. Søknadsfrister er 1. april, 1. september og 1. desember
  • For lokallag i resten av landet: Søk støtte til aktiviteter, prosjekter og utstyr fra din lokale/regionale sparebankstiftelse. Finn oversikt over stiftelser hos Sparebankforeningen
  • Mange kommuner deler ut kulturmidler og frivillighetsmidler til lag og organisasjoner. Undersøk med din kommune hvilke muligheter som finnes
  • Alle regioner/fylkeskommuner forvalter ulike tilskudd, også til organisasjoner og frivilligheten. Dette er for eksempel tilskudd til aktiviteter for barn og unge, natur og friluftsliv eller kultur og kulturarv. Se regionen/fylkeskommunens nettside for informasjon om hvilke støtteordninger som finnes i ditt område.