Sosiolog Nina-Merete Kristiansen mener arbeidsmarkedet for kvinner oppleves utrygt. Foto: Helle Cecilie Berger.
Sosiolog Nina-Merete Kristiansen mener arbeidsmarkedet for kvinner oppleves utrygt. Foto: Helle Cecilie Berger.

Utfordrende med deltidsstillinger

- Mange kvinner opplever ufrivillig deltid i sitt arbeid, sier sosiolog Nina-Merete Kristiansen.

Medlemsorganisasjonene i Fokus har i år laget en skyggerapport til FNs kvinnekonvensjon der de ser på utviklingen av likestillingspolitikken i Norge de siste årene.

UFRIVILLIG DELTID

Rapporten viser at vi har utfordringer med et kjønnsdelt arbeidsmarked der kvinners arbeid lønnes dårligere enn menns. I tillegg opplever mange kvinner ufrivillig deltid i sitt arbeid. Sosiolog Nina-Merete Kristiansen formidlet i sitt foredrag under bygdekvinnelagets inspirasjonsseminar at kvinneyrkene i offentlig sektor må verdsettes høyere med økte lønninger og heltidsstillinger.

Slik eksempelvis helsevesenet organiseres i dag, tvinges mange kvinner inn i deltidsstillinger. Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon. Det du taper i deltidsarbeid vil følge deg livet ut.

ARBEIDSMARKEDET OPPLEVES UTRYGT

Kristiansen mener arbeidsmarkedet for kvinner oppleves utrygt.

– Fruktbarhetsraten er i nedgang og det er dramatisk. Det tyder på at det er en endring hos unge kvinner om de velger å få barn eller ikke. Kvinner velger å ha en trygg jobb før de stifter familie, sa hun.

– Våre gode velferdsordninger kompenserer ikke for de strukturelle utfordringene i vårt arbeidsmarked.

At fødselsraten går ned og vi ikke får reprodusert befolkningen bør bekymre oss alle i et land der en stadig større del av befolkningen blir eldre.

Bli medlem