Video: Politikerne i debatt om de nye GMOene

Derfor er det viktig for politikerne at genredigerte organismer reguleres gjennom den norske genteknologiloven.

I juni vedtok et enstemmig Storting den nye jordbruksmeldingen, der det ble vedtatt at genredigerte organismer må reguleres gjennom den norske genteknologiloven. Under Arendalsuka spurte vi stortingspolitikerne hvorfor denne avgjørelsen var viktig for deres parti. I videoen over kan du se hva politikerne svarte.

– For oss bygdekvinner, som er opptatt av trygg mat, er det bra at politikerne tar ansvar og er tydelig på at den norske genteknologiloven skal regulere bruken av genredigerte organismer. På den måten kan vi i større grad sikre en bærekraftig matproduksjon i dag og i framtiden, sier Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

Bli medlem