Alt dette skjer i Bygdekvinnelaget høsten 2020

La deg og ditt lokallag bli inspirert av høstens aktiviteter i Bygdekvinnelaget.

Noe av dette finner du i lokallagsutsendingen for Norges Bygdekvinnelag, høsten 2020: 

Bygdekvinnelaget aksjonerer og oppfordrer: bruk hele dyret!

I anledning verdens matvaredag 16. oktober inviterer Bygdekvinnelaget alle lokallagene med på aksjonen ‘Bruk hele dyret’.

Bruk hele dyret skal være en positiv aksjon der vi vil løfte fram norske råvarer og oldemor sitt prinsipp der alt som kunne brukes til mat ble brukt. For oss handler det om bæ­rekraftig bruk av matressursene våre, og ikke minst et ønske om å løfte frem bruken av de ulike stykningsdelene, som kan gi oss nye og spennende smaksopplevelser.

Kontaktperson: astrid.seime@bygdekvinnelaget.no

 

KvinnerUT – Mestring og Kompetanse 2020 og 2021

Vi fortsette vår innsats for inkludering av minoritetskvinner i Bygde-Norge gjennom prosjektet «KvinnerUT». Dette prosjektet er vårt bidrag i den nasjonale dugnaden for integrering og inkludering, en viktig innsats for et varmere og tryggere samfunn.

Bli med og gjør en forskjell!

Lokallag som deltar i prosjektet vil få støtte på 20 000,- kroner til gjennomføring av en kursrekke eller kompetansegivende aktiviteter med deltagere med minoritetsbakgrunn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: sosan.asgari.mollestad@bygdekvinnelaget.no

 

Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap

Norges Bygdekvinnelag viderefører i 2020 og 2021 satsingen på tradisjonell matkunnskap, denne med prosjektet Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap, der aktivitetene skal rette seg spesielt mot barn og unge.

Lokallagene som deltar i prosjektet kan søke om 12 000,- kroner i pengestøtte, som skal brukes til å arrangere minst fire aktiviteter, der grupper av barn og unge møtes flere ganger.

Samlingene skal være en kombinasjon av matlaging og aktiviteter der man kommer i nærkontakt med råvarene. Dette kan for eksempel være gårdsbesøk, fisketur, sanking i naturen, besøk på slakteri eller andre aktiviteter der man lærer om hva som skjer med maten før vi bruker den på kjøkkenet. 

Kontaktperson: ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no

 

Har ditt lokallag egen nettside?

For å være synlig og tilgjengelig med alle de gode aktivitetene og felleskapet i lokallaget anbefaler vi å ha en egen lokal hjemmeside på bygdekvinnelaget.no. Norges Bygdekvinnelag tilbyr kurs i å opprette og drifte gode nettsider og sosiale medier for laget, nå også over nett.

Meld dere på!

Kontaktperson: tale@bygdekvinnelaget.no 

 

Digitale møter i lokallaget

Mange av våre tillitsvalgte fikk i tilknytning til sommerens landsmøte opplæring og kjennskap til videomøte - tjenesten Zoom. Spør oss gjerne om råd dersom ditt lokallag ønsker å vite litt mer om hvordan denne tjenesten fungerer. 

På vår nettside under Organisasjonsdokumenter, eller på denne lenken finner dere en grundig gjennomgang og bruksanvisning av verktøyet Zoom.

Kontaktperson: tale@bygdekvinnelaget.no 

 

Guatemala

Guatemala er landet hvor bygdekvinnene gjennom sitt solidaritetsprosjekt støtter kvinner på landsbygda. Guatemala er svært hardt rammet av koronapandemien. Siden landet ble stengt ned, har folk flagget med ulike farger for å vise situasjonen i familien sin. De røde flaggene forteller om behov for medisiner. Nå flagges det også med hvitt, og hvitt betyr sult.

 For landets fattige er dette en matkrise, like mye som en pandemi. Nå åpnes landet forsiktig opp igjen og det er mulig i perioder å ta i bruk de lokale markedene.

Vi oppfordrer lokallagene til å støtte prosjektet økonomisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Waldo Lopez, Guatemala

Kontaktperson: Grethe Brundtland haavabak@online.no

 

Ny strategi og ny arbeidsplan vedtatt på Landsmøtet

Landsmøtet vedtok en flunkende ny strategi mot 2026 for Norges Bygdekvinnelag. I samarbeid med lokallag og distriktslag er det gjort gode prioriteringer på hva vi i felleskap må gjøre av grep for at vi skal være en attraktiv organisasjon også i årene fremover.

Strategien følges opp med konkrete forslag til tiltak i arbeidsplanen for 2021 og 2022. Husk at ingen kan gjøre alt, men at alle kan gjøre noe.

Det nye styret i Norges Bygdekvinnelag håper at disse verktøyene kan være til inspirasjon og nytte, og gi mange gode diskusjoner i valg av aktiviteter i lokallag og distriktslag fremover.

 

Det nye styret i Norges Bygdekvinnelag, fra venstre bak: Erik Mayrhofer (Norges Bygdeungdomslag), Inger Amb (Hedmark) Kari Frank (Akershus), Bodhild Fjelltveit (Norges Bondelag), Monika Frisvold Vågan (Møre- og Romsdal), Marit Green Tymczuk (Vestfold), Jorun Henriksen (Akershus). Fra venstre foran: Randi Vallestad Rambjørg (Sogn og Fjordane), Unni J. Skadsem (Rogaland), Kristin Green Johnsen (Nordland), Grethe Brundtland (Hordaland) og Cesilie Aurbakken (generalsekretær).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem