Frogn Bygdekvinnelag er årets lokallag. Jublende medlemmer tok i mot den velfortjente prisen. Foto: Helle Cecilie Berger.
Frogn Bygdekvinnelag er årets lokallag. Jublende medlemmer tok i mot den velfortjente prisen. Foto: Helle Cecilie Berger.

Årets lokallag er Frogn Bygdekvinnelag

– Tusen takk for prisen. Helt utrolig morsomt, sier Marianne Tomter, leder i Frogn Bygdekvinnelag.

Tomter forteller at medlemmene i Frogn Bygdekvinnelag er stolte over å motta prisen.

– Vi er et aktivt lag med mange engasjerte medlemmer. Det er takket være deres innsats at vi kan motta denne prisen. Jeg er særlig stolt fordi vi har mange unge medlemmer. Det har vært jobbet målrettet i mange år med å rekruttere unge kvinner og tilpasse aktiviteter som passer småbarnsmødre, forteller hun.

SYNS I BYGDA

Frogn Bygdekvinnelag er et lag fra en urban del av landet, som konkurrerer med mange tilbud og med Oslo en halvtime unna.

– Likevel klarer vi å engasjere, vi synes i bygda og blir spurt om å delta og bidra, forklarer lokallagslederen.

TRIVES SAMMEN I STYRET

Styret er godt sammensveiset og jobber bra sammen. Sammensettingen i styret er også allsidig med det laget beskriver som to unge jenter, to passe unge jenter og en pensjonist jente. Tomter forklarer at styret har er en super sammensetning som gir masse gode ideer.

– Jeg er stolt av at vi får til så mye aktivitet med et styre som har travle jobber og liv ved siden av vervene, sier hun.

HEDRER JORUN HENRIKSEN

Marianne Tomter forteller at tidligere leder i Frogn Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen har vært viktig for laget.

– Hun har vært en ildsjel i laget, vært leder i 12 år og har vært en inspirator og drivkraft som er full av ideer. Jorun så hvor viktig det er å få med de unge og klarte å legge til rette for å rekruttere disse. Uten de unge har ikke bygdekvinnelaget noen fremtid, er budskapet fra lederen i årets lokallag.

Det må legges til at Tomter selv får mye skryt av de andre i styret.

– Marianne er åpen, raus og inkluderende, forteller styremedlem Ellen Klynderud.

Fakta om Frogn Bygdekvinnelag
  • Holder til i området rundt Drøbak i Akershus og har rundt 80 medlemmer.
  • Jobber aktivt med å få de yngste medlemmene inni styret. De behøver ikke å sitte mer enn to år om gangen.
  • Være positive og blide, det trekker folk i alle aldre til seg.
  • Møtene skal være utadrettede. Det skal være et par store arrangementer i året.
  • Møtene varierer på dager og tid, slik at alle medlemmene får anledning til å komme på i hvert fall et par møter. Det tilrettelegges også aktiviteter slik at de yngre medlemmene også kan delta.
  • Har egne arrangementer for de yngre medlemmene som familiegrilldager.
  • Bruker sosiale medier aktivt for å informere om aktiviteter i bygdekvinnelaget. Legger også ut informasjon om aktiviteter til Drøbaksvennen. Mange i Drøbaksområdet får god informasjon om hvilke aktiviteter som finnes i bygdekvinnelaget.
  • I tillegg til styret finnes det også forskjellige utvalg der medlemmene sitter, som nisseutvalget, gågruppa, gruppe for strikking av babysokker, markedskomiteen og festkomiteen. Kan også opprette komiteer som turkomiteer ad-hoc, med en av styret og to andre medlemmer. Det er også representanter fra bygdekvinnelaget er representanter til Follobunaden der bygdekvinnelaget har opphavsretten. I tillegg har de litteraturring og teaterring. Medlemmene får være med i grupper og komiteer på interesseområder de liker og er flinke til.  
Bli medlem