Hopp til hovedinnhold
Tone Hansen er psykolog og skal betjene Bygdekvinnelagets telefon for livsmestring. Foto: Tone Hansen

Tone Hansen er psykolog og skal betjene Bygdekvinnelagets telefon for livsmestring. Foto: Tone Hansen

Bygdekvinnelagets hjelpetelefoner

Norges Bygdekvinnelag har to unike medlemstilbud som medlemmene våre kan nytte en gang hver i løpet av året. Både juridisk hjelpetelefon og telefon for livsmestring er lavterskel tilbud der du kan få råd og hjelpe til å rydde opp i tanker og utfordringer.

Bygdekvinnelagets telefon for livsmestring

Av og til tar livet noen uventede veier. Kanskje mister du jobben, blir skilt, barna flytter hjemmefra eller du kommer i en ny livsfase som småbarnsmor eller pensjonist. Du kan bli syk eller noen du er glad blir syke slik at du blir pårørende eller du sørger over tap av nære.

Livsomveltninger av større eller mindre art kan være mer krevende en hadde forutsett, og setter store krav til omstilling og mestring. Kanskje får man en følelse av at man ikke strekker til, får dårlig samvittighet, blir stresset, nedfor eller urolig, og livet oppleves ensomt og tomt.

Det er ikke alltid man ønsker å snakke med de nærmeste eller har noen å snakke med om som oppleves vanskelig. På Bygdekvinnelagets telefon for livsmestring møter du psykolog Tone Hansen som kan lytte til hva du har på hjertet. 

Om du vil ha en samtale kan du ringe til Tone på onsdager mellom klokken 18.00 og 20.00 for å avtale tidspunkt for din samtale. Første mulighet til å ringe å avtale tidspunkt for samtale er onsdag 1. februar. 

Ring psykolog Tone Hansen på Bygdekvinnelagets telefon for livsmestring på telefon 475 15 940

Når du ringer til Bygdekvinnelaget sin telefon for livsmestring møter du psykolog Tone Hansen Hva kan du forvente av samtalen?
Vår psykolog vil orientere deg om hva en samtale kan innebære, og om du ønsker det, avtaler dere tid for en samtale.

Dette er et medlemsgode, og hvert medlem kan benytte seg av en samtale i året. Varighet på samtalen er 45 min. 

Er du usikker på om det er rett for deg å ringe, så ta kontakt med psykolog Tone Hansen. Foto: Tone Hansen 

Samtalen er ikke definert som helsehjelp
Det er viktig å merke seg at samtalen vi tilbyr ikke er definert som helsehjelp. Helsehjelp er strengt regulert og innebærer blant annet journalføringsplikt, noe vi ikke legger opp til i vårt tilbud. Bygdekvinnelagets livsmestringstelefon tilbyr ikke behandling i en slik forstand. Vår psykolog vil dermed ikke dokumentere personlig informasjon, kartlegge symptomer, vurdere tiltak eller gi terapi som i en behandlerrelasjon, men vil lytte, ha en god samtale, og sammen med deg sortere tanker og følelser slik at det blir lettere for deg å ta valg om hva du vil gjøre videre.

Selv om tilbudet ikke definert som helsehjelp vil psykologen du snakker med ha taushetsplikt. Trenger du umiddelbar hjelp må du kontakte ditt legesenter, og i akutte situasjoner ringe 113.  

Juridisk hjelpetelefon 

Kommer du opp i en vanskelig situasjon der du trenger juridisk bistand for første gang i livet, er det godt å snakke med noen som vet hva som bør gjøres. Du har ikke alltid forutsetninger for å takle det du opplever og konsekvensene kan være ukjente.

På juridisk hjelpetelefon møter du advokat Liv Grøtte. Hos henne kan du få førstehåndspraten, en som du kan snakke fritt med, en uhildet person som har taushetsplikt. Liv Grøtte kan bistå og gi råd, og være en person som kan rydde litt opp i tankene i en kaotisk situasjon.

Tema kan være alt fra hvordan du bør gå fram ved skilsmisse til hva du gjør om du blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Eit spørsmål som Liv har fått på telefonen er også hvordan man setter opp en fremtidsfullmakt. Les mer fremtidsfullmakt, og hvorfor det kan være lurt å både kjenne til og opprette, i denne saken som Liv har skrevet for oss: Fremtidsfullmakt - et alternativ til verge

Ring advokat Liv Grøtte på juridisk hjelpetelefon på telefon 995 15 118

Advokat Liv Grøtte

Kan hjelpe deg videre
En viktig del av advokat Liv Grøtte sin rollen er å hjelpe folk videre. Det kan være til de rette offentlige instanser eller til juridisk bistand.

I en forvirrende jungel av lover og regler er det utfordrende å skjønne alle formuleringer. Bare det å få snakke med en person som kan oversette det juridiske språket, kan være en lettelse.

 

 

Ta gjerne kontakt med Liv om juridiske spørsmål. Foto: Ina-Kristin Tvete

Midler til hjelpetelefonene
Norges Bygdekvinnelag sine medlemstilbud er for alle medlemmer og kan være viktig støtte når man har utfordringer. 

Vil du eller ditt lag gi midler for å støtte telefontjenestene sett inn midler på dette kontonummeret: 81 01 63 21 699

Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du har spørsmål!