Hopp til hovedinnhold

Buskerud Bygdekvinnelag

Aud Teigen Gjerde, distriktsleiar, ynskjer velkomen til Inspirasjonsdag

Velkomen til inspirasjonsdag

Litt praktisk informasjon

Velkomen til inspirasjonsdag

Fellessamling

Alle frammøtte bygdekvinner

Anne Drugli, ung og inspirerande bygdekvinne

Ung og inspirerande bygdekvinne

Korleis lage ei nettside til laget vårt?

Nettsidegruppa

Helle har alltid trua!

Helle Berger

Forsamlinga er veldig konsentrert

Mykje informasjon

Skaurocker Dagfinn Kolberg

Ut i skauen

Bilete og musikk hand i hand

Bilete og musikk

Takk til inspirerande og trygge Helle

Takk til Helle

Takk til Cesilie

Takk til Cesilie

INSPIRASJONSDAG PÅ LAMPELAND 30.SEPTEMBER 2021


Inspirasjonsdagen til Buskerud bygdekvinnelag er vel gjennomført. Dersom ein skal tru på stemninga, so vart det ein vellukka dag! Mange bygdekvinner hadde starta tidleg denne fine haustmorgonen, og gledde seg til den fyste kaffikoppen. Den fekk me servert saman med rundstykke med ein gong me kom inn.

Lørdag 30. oktober 2021 møttes 37 bygdekvinner til inspirasjonsdag på Lampeland hotell.  Alle var glade for igjen å kunne møte bygdekvinner fra hele Buskerud ansikt til ansikt.

Lederen vår, Aud Teigen Gjerde, ønsket velkommen.  Vi sang Bygdekvinnelagssangen og fikk deretter se en munter filmsnutt fra Høgheim og Solvoll teaterlag.

Aud orienterte kort om Studieforbundet Kultur og Tradisjon og mulighet for å søke om kursstøtte.  Helle Berger fra Norges bygdekvinnelag fortalte om vår nye logo.

Deretter delte vi oss i to grupper. Helle og Cesilie Aurbakken kurset oss i bruk av nettsidene til lokallagene, Buskerud bygdekvinnelag og Norges bygdekvinnelag.  Denne bolken varte hele dagen, kun avbrutt av lunsj.  Avslutningsvis oppfordret Cesilie til bruk av den digitale plattformen Zoom, som Buskerud bygdekvinnelag nå har abonnement på.  Distriktsstyret har satt opp 3 datoer for oppfølgingsmøter på Zoom:  2.11, 9.11 og 22.11 fra 19-20.

Den andre gruppen hadde to ulike program.  Før lunsj la distriktsleder i Sør-Trøndelag bygdekvinnelag, Anne Drugli, opp til en samtale mellom deltakerne og seg selv om hva lagene kan gjøre for å fenge yngre kvinner til å møte opp/bli medlem av bygdekvinnelaget.  Flere lag har lykkes i å få nye medlemmer gjennom nytenkning kombinert med tradisjon.

Etter en velsmakende lunsj underholdt Dagfinn Kolberg med naturbilder og musikk til tema:  «Ut i skauen med skaurocker og naturfotograf Dagfinn Kolberg».
Foredragsholderne fikk overrakt en flaske vin som takk.

Etter endt program samlet vi oss i plenum for evaluering og avslutning på en trivelig – og forhåpentligvis – inspirerende dag.