Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Styret i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Monika Frisvold Vågan fra Norges Bygdekvinnelag

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Beredskap i hverdagen v/ Anne Lise Johnsen

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Litt bøy og tøy må til på en lang dag

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Tingvoll ull v/ Rose Bergsli

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Frivillighetsåret 2022 v/Eva Hove

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Loddsalg hører med

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Vi takker Ruth Stauseth for flott jobb som ordfører i flere år

Fotograf Bjørg Sætren Kleppe

Årsmøte i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 2022


Årsmøtet ble i år holdt på Scandic Parken hotell 26,27 februar


Lørdag Startet med registrering


Digitale bygdekvinner med Monika Frisvold Vågan


Beredskap i hverdagen Med Anne Lise Johnsen


Tingvoll ull med Rose Bergsli


Frivillighetsåret med Eva Hole


Samrådingsmøtet 2022 med Ingunn Talgø


Festmiddag om kvelden


Søndag, selve årsmøtet. Referat fra dette blir sendt til alle Lokallagsledere

Referat fra årsmøte i Møre og Romsdal bygdekvinnelag 26.februar 2022,
Scandic Parken Hotell, Storgata 16, Ålesund
 

Leder Liv Borghild Hildre ønsket velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal bygdekvinnelag.

Hildre informerte om feilskrift i utsendte e-poster om utsendinger og observatører til landsmøtet 2022, og presiserte at Møre og Romsdal bygdekvinnelag vil sende inntil fire utsendinger – og ingen observatører - til landsmøtet 10.-11. juni 2022 i Bergen. Det fremmes forslag om å sende to fra distriktsstyret og to fra lokallagene. Formelt valg blir gjort under årsmøtet i morgen.

Presentasjon av distriktsstyret og deres fadderlag.

Digitale bygdekvinner v/Monika Frisvold Vågan styremedlem NBK
 

Monika tok en gjennomgang av innlogging og bruk av min side. Logg inn på www.bygdekvinnelaget.no - Min side. Skriv inn e-post og passord, deretter login.
Ta kontakt med Marie Aaslie, NBK, dersom du har problemer med passord

Viktig at opplysningene i medlemsregisteret stemmer, bl.a. postadresse og e-post.

Husk taushetsplikten! Ikke skriv ut eller send ut personnr. fra registeret.

Det er mulig å sende ut meldinger fra nettsiden enten som e-post eller SMS, f.eks. til de som ikke har betalt kontingent.

Det vil komme flere nettkurs i regi av NBK. Oppfordrer alle til delta.

Aktuelle dokumenter, handlingsplaner, vervebrosjyrer, plakater, informasjon mm. finnes under “Organisasjonsdokumenter” på nettsidene. Bruk disse aktivt!

Spørsmål fra deltakerne:

Hvordan melde inn medlemmer som ikke har e-postadresse? Svar: Systemet vil forlange e-postadresse. Lokallaget må sørge for informasjon til medlemmer uten e-postadresse.

Det opplyses om at medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen fristen,  automatisk vil få tilsendt faktura per post. Er det mulig å legge til rette for utskrift av faktura fra medlemsregistreret? Svar: Tar med forslaget tilbake til NBK.

Det er anledning til å reservere seg for digital kommunikasjon med andre offentlige etater. Hvordan registrerer NBK dette? Svar: Sjekkes opp med NBK.

Hvordan melde ut medlemmer? Svar: Må ringe inn eller sende e-post til NBK.

Skal man sende inn styreskjema i tillegg til registrering i medlemsregistret? Svar: Sjekkes opp med NBK.

Innlogging på nettsidene - Hvilket brukernavn skal benyttes? Svar: Du får tildelt brukernavn fra NBK sentralt. Kontakt Marie Aaslie hos NBK.

Har du gjort noen forberedelser? v/Anne Lise Johnsen,
Norsk totalforsvarsforum (NTF)

Sikkerhet på nett (facebook) - Vær obs! på ulike måter å svindle på.
Falske facebooksider. Falske utlodninger/gevinster. 

Beredskap ifbm. strømbrudd: hvor er lommelykten? hvor er telysene?

Dagmar-evaluering: Hva kan du selv bidra med? Vi kjenner vårt lokalmiljø og våre naboer - da er det kanskje vi som skal bidra og hjelpe til? Eksempel: Hjemmesykepleien i Ørskog kjørte ut med to personer i hver bil slik at de var to til rydde vei under Dagmar.

Kriseplaner i kommunen - Må deles dersom de skal ha verdi.

Vær en påvirker i kommunen, still spørsmål og krav. F.eks. spør etter aggregat. 

Har du nødvendig medisin tilgjengelig? Sørg for eget lager for min. tre døgn.

Brukt/gammel medisin skal leveres inn på apoteket, må ikke tømmes i do.

Ha brannteppe tilgjengelig - en enkel forberedelse.

Brannslukningsapparat - ha det tilgjengelig i hver etasje, gjerne i soverommet.

Tustna bkl har hatt oversikt over vannbrønner/drikkevannskilder. Vet vi det i dag?

Sørg for mørkt og kjølig oppbevaring av vann på plastdunker. Kan brukes i inntil 2 år.

Hermetikk kan brukes også etter datostemplingen. Lær det videre. 

Kan du bruke stormkjøkkenet? Test det på tur

“Egenberedskap i hjemmet” - Ring 110 - 112 - 113

Kornlager er fortsatt aktuelt tema.

«Du er en del av Norges beredskap»-brosjyren ble utsendt til alle husstander i 2018.

Den er like aktuell idag.

Tingvoll Ull v/Rose Bergslid (www.tingvoll-ull.no)


 

Hvem er vi?
- Arnar Lykke sa opp stilling som org.sjef i Bondelaget for å jobbe for Tingvoll Ull.
- Rose Bergslid sa opp 50% stilling og tiltrådte som styreleder.
- I tillegg jobber Madlen Behrendt som webansvarlig. 

Firmaet har 12 eiere, bl.a. Olbjørn Kvernberg, Stig Jacobsen som investor.

Hva er Tingvoll Ull?
Bakgrunn: Fra å være en livsviktig ressurs, til å bli et problem (930 kr for 230 kg ull). Det ga motivasjon for å utnytte ullen som ressurs igjen.
Satser på ull fra norske sauer. Vaska, karda og spunnet i Norge. Strikka i Norge.
Kun ullas naturlige farger brukes.
Gir korte verdikjeder, lokal verdiskaping, kunnskap og beredskap.
Produsere bærekraftige ullprodukter.

Bruke norsk ull og støtte opp om norske bønder og arbeidsplasser i bygda, som igjen skaper behov for beiting og skaper vakkert kulturlandskap.

Forbrukeren har også et ansvar: hvor kommer ulla fra? Hvordan er drifta? Hvordan behandles dyra? Hvordan behandles ulla etter klipping (blandes det i andre stoff?)

Konseptet: Inviterte folk til strikkedugnad. 13 meldte seg. Ingen mønster, men kunne ta utgangspunkt i logoen. Fikk mange eksemplarer og tilgang til oppskriftene. Dette dannet grunnlaget for første kolleksjonen.

Produkter som selges via nettsidene + i to utsalg i Molde:

1. “Kolleksjon Fornybar” - Vilja strikkepakke - Randulf strikkepakke.

2. “Kolleksjon Kystgenseren” - 19 strikkere meldte seg og ga 19 forslag.

3. “Kolleksjon Jorddyrkeren”

Har i tillegg etablert:

Ullvaskeri med industrivaskemaskin for vask og tørk av ull.

Ombygging av sagbruket til kontor og produksjonsrom med strikkemaskin.

Frivilligheten - hjørnesteinen i samfunnet v/Eva Hove, ordfører i Fjord kommune.

Det er lang praksis for frivillighet og dugnad. Dugnad er ulønnet arbeid som blir utført i fellesskap, ofte så store oppgaver at man må være flere til å utføre oppgavene. Eks. merking av turstier, rydding av strender.

Dugnad = hjelp, støtte. Inkluderer også det å bry seg og engasjere seg.

I dag har de frivillige funnet nye viktige oppgaver, som supplement til og i samhandling med det offentlige, eks. aktivitetsvenner, idrett, korps, hjelpekorps, turstier, skiløyper.

Norge ligger i verdenstoppen mht. frivillig innsats.
Økonomisk verdi for frivillig arbeid er verdsatt til 78 mill. kroner i 2020 (142 årsverk).
Liten forskjell mellom aldersgruppene mht. frivillig arbeid. Ganske likt fordelt.

Halvparten er aktive innenfor et idrettslag. 78% er medlem av minst en organisasjon.

Vil det være behov for frivilligheten i framtiden? Hvilke utfordringer vil vi møte?
Pandemien har gitt utfordringer, motivasjon og innsats har blitt påvirket.

Men det er engasjement for sosiale møteplasser. Et viktig trivselselement.

Vi har et ansvar for å lære neste generasjon verdien av dugnad og frivillig innsats.

Det er en forventning om frivillig innsats, eks. innen eldreomsorgen og “leve hele livet”-reform. Samfunnsdel av kommuneplanen krever også godt samspill mellom kommune og frivillige.

Meningsfullt å bidra. Kjenner deg nyttig. Ta del i felles glede. Være en del av fellesskapet. Balsam for sjela. Styrker interessene. Møter folk du aldri hadde kommet i kontakt med. Frivillighet handler om mye mer: folkehelse, mestring, mening, inkludering, gode møter mellom mennesker og er selve limet i samfunnet.

5. Samrådingsmøte høsten 2022 v/Ingunn Talgø
 

Gjøra bygdekvinnelag er vertskap for høstens samrådingsmøte som legges til Vangshaugen fjellstue i Sunndal kommune siste helga i august.

Festmiddagen blir i Storstua (ombygd låve).

Det vil bli arrangert leker/aktiviteter. 

Foredrag om gammelhuset v/Ingunn Talgø.

Vangshaugen turisthytte drives av Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

Det er satt av 40 rom fra fredag til lørdag. Det vil bli fine turmuligheter. 

Forslag til uttale fra årsmøtet


Forslag om uttale om beredskap ble lagt fram.

( Kommer som egen side)

 


Referat fra Årmøtet blir sendt til alle Lokallagsledere