Om oss

Styret i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 2019 - 2020

  Leder : Gunvor Dyvik Friisvold, tlf 90266449

  Nestleder: Liv Borghild Hildre,  tlf 45435306

 Styremedlem: Nelly Marie Ytterli 

Styremedlem: Gunda Bele

Styremedlem: Solvor Heggli

1. Vara Eli Skavanes

01.

Apr

Bli medlem