Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Styret i Norges Bygdekvinnelag og Distriktsledere fra hele landet

Distriktsledersamling 26-27 april

I år var det vår nye leder Grethe Uran som deltok på Distriktsledersamlingen i Oslo

26-27 april var alle distriktsledere og sentralstyre samlet i Oslo.
På samlingen er det både faglig, organisatorisk og sosialt påfyll, og i år var det mange
gode foredragsholdere.
 Professor Stephen Sirris ved Vitenskapelig høyskole holdt foredrag om «Hva
kjennetegner et godt valgnemndsarbeid i frivillige organisasjoner anno 2024»
 Forbrukerrådet ved seniorrådgiver og ernæringsfysiolog Aysha Grønberg fortalte
om Forbrukerrådets holdning til GMO, forbrukerens rett til å vite hva maten
inneholder og at all mat fremstilt ved bruk av GMO må merkes.
 Matvalget - bærekraftig mat i storhusholdninger ved Marthe von Krogh og Ann
Kristin Møsth Wang som gjør et viktig arbeidet for å fremme bærekraftige måltider
på norske ressurser i offentlig sektor som skoler, barnehager og kantiner.
 Nordre Land Bygdekvinnelag ved Anne Ingeborg Terningen og MAKS kafé ved
Nebiat Gebrekristos med sin fortelling om hvordan de sammen gjør bygda til et
godt sted å bo for alle.
Det var svært engasjerte Bygdekvinner som benyttet hver eneste pause til å bli bedre
kjent utveksle erfaringer på tvers av landsdeler der Nøysomprosjekter var et tema som
gikk igjen.

 

Referat fra Grethe Uran