Hopp til hovedinnhold

Dyrk sjølv

Å dyrke sjølv gjer deg meir sjølvberga, samstundes som du får ferske råvarer heilt inn på kjøkkenbenken. For å gjere det lettare å komme i gang med å dyrke sjølv er det fint å gjere det saman, og ikkje minst få nokre gode råd om kva matvekstar som er fint for nybyrjarar.

Økologisk Norge har laga eit dyrkingsleksikon. Her finn du alt om gjødsel og gjødselskjema, skadegjørere og dyrkeleksikon for dei 34 mest vanlige vekstane i skulehagen.

Les dyrkingsleksikonet, for å få gode råd om korleis lukkast med dyrking!

Sjølvberging og beredskap 
Når ein dyrkar sjølv får vi ei større forståing for kva arbeid som ligg bak maten og eit nærmare forhold til naturen.