Hopp til hovedinnhold

Lage og reparere sjølv

Å ta vare på tinga sine, nytte ressursene rundt oss, reparere for å forlenge livet til både klede og tinga våre, lage og gjenbruke er viktige steg som bidreg til eit meir berekraftig samfunn.

Dagens bruk og kast samfunn er ikkje berekraftig og har negative konsekvenser både for klima og miljø. 

I Nøysom vil vi finne inspirasjons frå våre formødre som nytta ressursane best mogeleg, tok vare på tinga sine og reparerte. Auka kunnskap om råvarer, dyrking, produksjon og materiale kan auke medvitet på verdien av det vi har og inspirere til gjenbruk og mindre konsum.

Kva kan du og ditt lokallag gjere for å auke den praktiske kunnskapen:

  • Synleg reparering 
  • Stoppe sokkar, strikke og kjenne på ulike materialer
  • Snekkarkurs for nybyrjarar
  • Sy gåveposar av gamle gardiner
  • Pusse sko og ta vare på tinga sine