Hopp til hovedinnhold
Munnbind og håndprit - demonstrasjon på noe smittevernsutstyr.

Munnbind og håndprit - demonstrasjon på noe smittevernsutstyr.

Gode råd om smittevern - informasjon fra NBK

Norges Bygdekvinnelag har sendt ut informasjon til fylkesleder om smittevern. Brevet er i sin helhet gjengitt her. Utskriftsvennlig versjon legges som PDF -fil.

Nå står snart årsmøtene i lokallagene for tur! Med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste lag og foreninger gjennomføre mange av sine aktiviteter.

Siden 12. mars har koronapandemien satt sterke spor på hverdagen vår. Det ble en annerledes vår og sommer for alle over hele landet og det meste av de planlagte aktivitetene i regi av lokallagene måtte settes på vent. Nå er Norge i ferd med å åpnes forsiktig opp igjen. Det vi ser er at mange lokallag viser stor evne til å snu seg fort rundt og finne kreative og praktiske løsninger i gjennomføring av aktiviteter hvor hensynet til smittevern er ivaretatt.

Krisen har fått frem det beste i oss

Pandemien har også tydeliggjort hvilken rolle bygdekvinnelagene spiller i en slik krisesituasjon. Ikke bare gjennom lokalt beredskapsarbeid i regi av kommunen, men også som et frivillig nettverk som stiller opp for hverandre og felleskapet, som samler oss, og som forebygger sosial «tørke» og ensomhet.

Gode råd til gjennomføring av aktiviteter i tiden fremover

Med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste frivillige organisasjoner gjennomføre mange av sine aktiviteter. For Norges Bygdekvinnelag betyr det at vi kan gjennomføre, med litt tilpasninger, flere av de planlagte aktivitetene som for eksempel årsmøter i lokallagene. Når det er sagt, må hvert lokallag selv gjøre sine vurderinger og ta beslutningen ut ifra de lokale forholdene og det som oppleves som trygt.

Ny veileder for frivilligheten

Nedenfor finner dere et kort utdrag fra en veileder som er utgitt av Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Her har vi trukket frem de punktene som er relevante for oss. Veilederen gir råd til frivillige organisasjoner i hvordan aktiviteter kan gjennomføres innenfor smittevernreglene. Veilederen er utarbeidet i henhold til Helsedirektoratets regler for smittevern. Vi anbefaler lokallagene å lese hele veilederen.

 

Hovedregler for å unngå smitte

 • Personer som er eller kan være smittet av Corona, skal ikke delta i aktiviteter.
 • Sørg for god hygiene.

  • Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann.
  • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker.

 

 • Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer.

  • Aktiviteter og arrangementer skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meters avstand.
  • Lokallag kan avholde arrangementer med inntil 200 personer. Følgende krav må da være oppfylt:

   • Arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
   • Lokallaget er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
   • For private arrangementer gjelder inntil 20 personer, gitt at man kan holde 1 meter avstand. 

 

For de fleste lokallagene vil det kanskje ikke være så aktuelt med store arrangementer i tiden fremover, men regelverket gir rom for at det er mulig å avholde aktiviteter som for eksempel årsmøter i lokallagene der det gjerne er mer enn 20 personer.

 

 • Ved servering av mat og drikke skal en unngå alle former for bùffe. Server maten porsjonsvis.
 • Garderober og liknende kan brukes på vanlig måte, så lenge smittevernrådene følges.

Gode råd

 • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern. Sjekk om deres kommune har egne regler og råd for den/de aktivitetene dere ønsker å gjennomføre. For noen kommuner vil det være strengere regler på grunn av høye smittetall og dermed også strengere regler for gjennomføring av aktiviteter.

 

 • 1. november er fristen for gjennomføring av årsmøter i lokallagene. Dersom det ut fra smittevernhensyn ikke er mulig å gjennomføre fysisk må det vurderes andre alternativer.

 

 • For de lokallag som ser muligheten for å gjennomføres årsmøte digitalt, som telefonmøte eller på e-post, ta kontakt med ditt distriktslag for nærmer dialog om hvordan dette kan la seg gjøre.
 • Ta kontakt med Norges Bygdekvinnelag sentralt dersom smittesituasjonen lokalt tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre årsmøtet innen 1. november.

 

 • Velg gjerne en smitteansvarlig for lokallaget deres. Det kan være styreleder eller et annet styremedlem.  Vedkommende får i oppgave å ivareta smittevernreglene.

 

 

 • Informer alle som skal delta på aktiviteten på forhånd om hvilke regler som gjelder for gjennomføring av denne aktiviteten.

 

 • Hold oversikt over hvem som deltar slik at dere kan nå ut med informasjon ved eventuell smitte.

 

 • Oppfordre deltakere til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig.

 

Veilederen i sin helhet kan dere laste ned her. Veilederen vil bli oppdatert i henhold til gjeldende bestemmelser. Nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder

 

Siden 12. mars har Norges Bygdekvinnelag på våre hjemmesider holdt organisasjonen vår oppdatert på informasjon om Covid-19. Her har vi samlet og presentert mange gode råd og tips til blant annet alternativ gjennomføring av aktiviteter. Disse finner dere nå på https://bygdekvinnelaget.no/organisasjonsdokumenter

 

 

 • Personer som er eller kan være smittet av Corona, skal ikke delta i aktiviteter.
 • Sørg for god hygiene.

  • Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann.
  • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker.

 

 • Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer.

  • Aktiviteter og arrangementer skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meters avstand.
  • Lokallag kan avholde arrangementer med inntil 200 personer. Følgende krav må da være oppfylt:

   • Arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
   • Lokallaget er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
   • For private arrangementer gjelder inntil 20 personer, gitt at man kan holde 1 meter avstand. 

 

For de fleste lokallagene vil det kanskje ikke være så aktuelt med store arrangementer i tiden fremover, men regelverket gir rom for at det er mulig å avholde aktiviteter som for eksempel årsmøter i lokallagene der det gjerne er mer enn 20 personer.

 

 • Ved servering av mat og drikke skal en unngå alle former for bùffe. Server maten porsjonsvis.
 • Garderober og liknende kan brukes på vanlig måte, så lenge smittevernrådene følges.

  Akerhus Bygdekvinnelag anbefaler sine lokallag hvis en er i tvil å kontakte kommuneoverlege /smittevernsoverlegen i kommunen. 

gode_rad_om_smittevern_for_frivillige_organisasjoner.pdf