Hopp til hovedinnhold

«KvinnerUT» i 2021

Norges Bygdekvinnelag fortsetter sitt arbeid for «inkludering» og «integrering» i Bygde-Norge gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving blant medlemmene.

I 2020 har vi den unike muligheten til å styrke vårt inkluderingsarbeid gjennom to prosjekter:

  1. Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skal prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» videreføres i 2020.

Hoved formålet med dette prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

På grunn av den ekstra ordinære situasjonen knyttet til Korona-viruset, skal formidling av viktige korona-informasjon være en integrert del av aktivitetene i prosjektet.

 

  1. Med midler fra Sparebankstiftelsen skal prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» fortsette i 2020-2021.

Formålet med dette prosjektet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.
 

Lokallagene oppfordres til å delta og søke om støtte til akkurat det prosjektet som passer dem best og de ønsker å engasjere seg i.  

Informasjon om prosjektene, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter knyttet til prosjektene er tilgjengelig på Norges Bygdekvinnelag sin nett-side.

Ta vennligst kontakt med prosjektleder Sosan Asgari Mollestad enten på mobil + 47 901 41 091 eller e-post sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektene.