Torill Braaum blir takket for innsatsen av Bitten Nesbakken
Torill Braaum blir takket for innsatsen av Bitten Nesbakken

Bitten Nesbakken fortsetter som leder i Brandbu BK

På årsmøtet 18. oktober ble Bitten Nesbakken gjenvalgt som leder, mens Torill Braaum takket for seg etter flere år i styret. Vi har hatt et år med stor aktivitet og legger opp til en allsidig aktivitet også for neste år.

12 av lagets totalt 28 medlemmer møtte opp på årsmøtet onsdag 18. oktober på Bergslia. Vi legger bak oss et meget aktivt år og dette ble synliggjort både i form av en bildekavalkade ved Inger Stensrud Haug og gjennomgang av en omfattende årsmelding ved Ingeborg Sæthre. Britt Bildengjerdingen gjennomgikk regnskap og revisjonsrapport, og kunne fortelle at laget går med overskudd. Husstyret for Bergslia ved Kristian Dæhlen og lagets egne husstyremedlemmer Gunhild Myhren Egge og Solveig Sangnæs orienterte om husets tilstand. Deretter var det valg ved valgkomiteen som Gunhild ledet.

Det nye styret består av Bitten Nesbakken som leder og styremedlemmer er Ingeborg Sæthre, Britt Bildengjerdingen og Inger Stensrud Haug. Vara til styret er Marta Gunn Dynna.

Bitten la fram forslag til aktivitetsplan fram til sommeren 2018, og denne inneholder et variert og interessant program som burde fenge nye og gamle medlemmer. Vi håper det er mange som vil bli med på blant annet bedriftsbesøk og inspirasjonskveld på Thorbjørnrud Hotell, komme på foredrag med redaktør Kjersti Myhre i Lev Landlig, på aktivitetskveld der vi syr handlenett (så slipper vi plastposen!) og kanskje først og fremst komme på adventsmøte 29. november der vi lager juledekorasjoner!

Følg oss utover og bli med på sosiale og hyggelig arrangementer!

 

Bli medlem