Aktiviteter og møter 2021

Aktiviteter og møter i Heddal Bygdekvinnelag vår/høst2021

28. januar kl. 18.30   Avlyst pga. korona-restriksjonar

                                Tema: Husmannsplasser v/Inger Johanne Bakka         

                               Ansvarleg krets: Yli Stad: Vidar Kulturhus

25. februar kl. 18.30 Avlyst pga. korona-restriksjonar

                             Tema: Framtidsfullmak                                           

                              Ansvarleg krets: Nordbygda. Vidar Kulturhus

13. mars kl. 10.00 Årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag  

                          Seljord Hotell?

25. mars               Påskefest.Avlyst pga. korona-restriksjonar

                           Ansvarleg: Yli/Strand. Vidar Kulturhus

29. april kl. 18.30  Sauland Bygdekvinnelag   også avlyst                                                  

                          Sauland Skule

Mai                     Walk and Run  Styret                      

                         Notodden Torv

Juni                     Sommertur   Turkomitéen             

                           Gaustatoppen?

31. juli                Bluesfestivalen Notodden i Sentrum                   

                          Bluesfrokost  Notodden Torv

22/26 august      Open Gard  Komitéen                 

                            NeTubås

September         Dyrsku'n  TBK  Seljord      

                        

23. september kl. 18.30  Grønkjær. Ansvarleg :Rygi                                           

?       kl. 11.00    Høsttakkefest  Yli/Strand                      

                         Heddal Kyrkjetun

16. oktober       Verdens matvaredag

28. oktober kl. 18.30     Årsmøte.  Strand                               

                       Vidar Kulturhus

25. november kl. 18.30 Vold mot kvinner. Seljord krets

                     v/Kongsbeg Krisesenter                   

                     Stad:Vidar Kulturhus

Samrådingsmøte Telemark Bygdekvinnelag

9. desember kl. 18.30 Adventsfest.  Rygi/Seljord         

                    Vidar Kulturhus

Andre aktivitetar: Veving på Vevstugu kvar tirsdag.

Bingo på Haugmotun. Gangelaget er ute på mandagar.

                

Bli medlem