Hopp til hovedinnhold

Heddal Bygdekvinnelag

Høsten 2020


Aktiviteter og møter i Heddal Bygdekvinnelag

Våren og sommaren blei det avlyst mange møter og aktivitetar i lokallaget vårt.

Vi håpar det kan bli meir normale forhold utover høsten. Styret har bestemt at all møteverksemd skal vere på Vidar Kulturhus.

Der er stor sal og god plass, jfr. reglar for samankomster.

Bluesfrukost, Open gard og Dyrsku'n er avlyst

Aktivitetar:

17. september Medlemsmøte vedr. Renovasjon. Ansvarleg: Seljord.

kl. 18.30         v/Liv Inger Strøm/IRMAT

Dato ikkje bestemt: Høsttakkefest Heddal Kyrkjetun. Ansvarleg: Seljord/Nordbygda.

22. oktober  Årsmøte kl. 18.30 Ansvarleg krets: Strand.

                   Deretter møte vedr. Jugendhusa v/Edgar Gundersen

16. oktober Verdens matvaredag. "Bruk heile dyret".

19. november Medlemsmøte vedr. Husmannsplassar i Heddal. Ansvarleg :Yli

kl. 18.30         v/Inger Johanne Bakka Møtet avlyst

03. desember Adventsfest Ansvarleg: Strand Rygi Adventsfesten er avlyst

kl. 18.30         Magne Dahle synger og spiller

Andre faste aktivitetar:

Veving på Vevstugu kvar tysdag. Bingo på Haugmotun. Gangelaget er ute måndagar.