NBKs årsmøte i Ålesund

Hillestad bondekvinnelag hadde to utsendinger til NBKs årsmøte 1.juni 1996 i Ålesund, nemlig Ellen-Marie Rønningen og Hanna Marie Hillestad

Bli medlem