Marta Havdal fortalte om laget fra oppstartsårene
Marta Havdal fortalte om laget fra oppstartsårene
Anne Lise Meisingset fortalte om lagets aktiviteter i gamle dager
Anne Lise Meisingset fortalte om lagets aktiviteter i gamle dager
Målfrid Bølset; resymé over lagets aktiviteter og møter
Målfrid Bølset; resymé over lagets aktiviteter og møter
Kjellaug Meisingset; resymé over lagets aktiviteter og møter
Kjellaug Meisingset; resymé over lagets aktiviteter og møter
Solveig Bergslid leste tekst av Anne Bergslid
Solveig Bergslid leste tekst av Anne Bergslid
Monika Frisvold, Liv Borghild Hildre og Ingunn Talgø
Monika Frisvold, Liv Borghild Hildre og Ingunn Talgø
Ordfører Milly Bente Nørsett
Ordfører Milly Bente Nørsett
Rannei Rødseth snakket om kvitsaumkurs og alterduken i Tingvoll kirke
Rannei Rødseth snakket om kvitsaumkurs og alterduken i Tingvoll kirke
Servitørene fikk kokebok som takk for hjelpen
Servitørene fikk kokebok som takk for hjelpen
Sosan Asgari Mollestad snakket om integrering og inkludering
Sosan Asgari Mollestad snakket om integrering og inkludering
Våre yngste medlemmer koste seg på festen
Våre yngste medlemmer koste seg på festen

Bygdekvinnelaget 90 år!

Meisingset bygdekvinnelag feiret seg selv i helga. Det er hele 90 år siden Meisingset Bondekvinnelag ble stiftet.

I anledning 90-årsjubileumet for laget arrangerte Meisingset bygdekvinnelag jubileumsfest i grendahuset på Meisingset lørdag 20. oktober.

Meisingset Bygdekvinnelag er en fortsettelse av Meisingset Bondekvinnelag som ble starta 14. februar 1928. De gamle protokollene viser at laget hadde et opphold fra 1940 - 1948.Bondekvinnelaget ble reorganisert i mars 1960 og hadde et oppstartmøte der Anne Oddrun Bergslid ble valgt til leder. Norges Bygdekvinnelag bestemte i 2001 at Bondekvinnelagene skulle skifte navn til Norges  Bygdekvinnelag, og på denne måten inkludere flere bygdekvinner.

Det kom gjester både fra fylkeslag og Norges Bygdekvinnelag, samt spesielt innbudte bondekvinner fra tidligere år. Det var mye program hele kvelden, og vi fikk serverte nydelig mat fra Fjordkroa. Nils Ulset underholdt med fin musikk. Tora Solem Meisingset var kjøgemeister og losa oss fint gjennom kveldens program.

Marta, Målfrid, Anne Lise og Kjellaug hadde hatt en stor jobb med å gå i gjennom bøkene helt fra oppstarten. De hadde plukket ut og fortalte om aktivitetene, møtene, festene og turene medlemmen hadde tatt gjennom tida. Solveig Bergslid og John Kinn sang og spilte, Solveig leste også en tekst skrevet av bestemora si, Anne Bergslid. Rannei Rødset snakket om alterduken i Tingvoll kirke. Rannei hadde arrangert kurs i nordmørssaum for medlemmene og duken ble sydd av, og donert fra Meisingset Bygdekvinnelag. 

Gjester fra fylkeslaget var leder Monika Frisvold Vågan og Liv Borghild Hildre, som også er fadder for Meisingset Bygdekvinnelag. Sosan Asgari Mollestad er prosjektleder i Norges Bygdekvinnelag. Hun kom som flyktning til Norge da hun var 21 år. Hun snakket inspirerende om inkludering i forbindelse med prosjektet som vi har hatt; KvinnerUT.

Bli medlem