Stor interesse for kurset - som fort ble fulltegnet
Stor interesse for kurset - som fort ble fulltegnet
Stor interesse for kurset - som fort ble fulltegnet
Stor interesse for kurset - som fort ble fulltegnet
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Kursholder og slakter Rune Kjelstad
Utbeining
Utbeining
Deltakerne prøver selv
Deltakerne prøver selv
Deltakerne prøver selv
Deltakerne prøver selv
Deltakerne prøver selv
Deltakerne prøver selv
Ferdig resultat
Ferdig resultat
Smørbrød og kaffe i pausen
Smørbrød og kaffe i pausen

Tradisjonsmatkurs: Partering av storvilt

Tradisjonsmatkurs på skolekjøkkenet

Det var stor interesse for tradisjonesmatkurset "Partering av storvilt". Kurset ble raskt fulltegnet.

Ekspert og slakter Rune Kjelstad hadde skaffet råvarer, tilsammen 3 dyr som skulle parteres. Etter litt opplæring fikk deltakerene prøve selv.

Bygdekvinnelaget stilte med smørbrød og kaffe.

Bli medlem