Program høst 2021/vår 2022

Variert og spennende program for Nykirke Bygdekvinnelag. Har du lyst til å delta på et eller flere arrangemanger er det bare å komme. Du må ikke være medlem for å komme på våre møter!

 

Hva er bygdekvinnelaget?

Bygdekvinnelaget - en møteplass for kvinner i alle aldre - åpen og inkluderende
 

Har du interesse for lokalmiljøet ditt (menneskene, miljøet og lokalt næringsliv)?

Er det viktig for deg at du og din familie vet at maten dere spiser er trygg og av god kvalitet?

Er det viktig for deg at kvinner blir hørt i lokale og sentrale saker?

Er det viktig for deg at lokal og nasjonal kultur og tradisjon blir tatt vare på?

Er det viktig for deg at kvinner i andre land får bedret sine levekår sosialt og økonomisk?

Trenger du et lite friminutt i livet ditt – litt tid for egen påfylling?


Da er Bygdekvinnelaget noe for deg!

Les mer om bygdekvinnelaget på www.bygdekvinnelaget.no

Her finner du også vår lokale nettside ved å velge Lokallag Nykirke.

Møtene våre holdes på Lillesalen på Bygdehuset, hos en bedrift eller annet som vi ønsker å besøke. Fast møtedag er mandag. Møtene annonseres nærmere med plakat på butikken, på «Nykirke» på Facebook og med gruppemelding til medlemmene. Alle møtene er åpne for «alle»
 

Møter/aktiviteter i 2021/2022

20.september: Møte med presten på Nykirke, Stina Frøvoll Torgauten. Bruserød kl 1900

18.oktober: Årsmøte, kl. 1900, Kirkestua. Vi har invitert en representant fra Bygdekvinnelaget sentralt, til å være med på årsmøtet  

22.november: Vi lager julekranser. Annlaug vil også ha med kranser for salg. Bygdehuset, Lillesalen, kl 1900

6.desember: Bokmøte. Besøk fra Horten bibliotek, v/Heidi Berg Kjuus.  Bygdehuset , Lillesalen kl 1900.

22. januar: Bygg i sentrum.  Bondelaget. Bygdehuset kl. 1900

28.februar: Vi besøker osteprodusenten Koot i Holmestrand. Oppmøte kl. 1900

22.mars: Program kommer senere

25.april: Medlemstur

9. mai: Staudeauksjon

Andre aktiviteter som bygdekvinnelaget har:

Høsttakkefest, Pynte Nykirke kirke

Hvis noen av temaene i programmet vårt interesserer deg, er du hjertelig velkommen!
Du er velkommen til å være med oss på møtene uten å være medlem.

Ta gjerne kontakt med noen av oss i styret hvis du lurer på noe.

Hjemmeside:

www.bygdekvinnelaget.no eller velg lokallag Nykirke fra hovedsiden                                                                                       

                                                        

                         

Bli medlem