Første digitale styremøte

Da det ikke var mulig å møtes fysisk, måtte vi finne på noe annet.

To dager før vi skulle ha årets første styremøte, ble det «forbudt» å møtes i samme rom. Ettersom det var saker vi skulle ha diskutert, var det ikke noe godt alternativ å utsette til det ble mulig å sette seg sammen.

Hva gjør en da? Vi hadde ikke mye å tape på å prøve noe nytt, og valget falt på Teams. Seks av sju innkalte klarte å komme seg inn med lyd og bilde, mens den sjuende deltok på høyttalende telefon hos leder Ane. Alle kunne høre hverandre, og alle sakene kunne bli behandlet i løpet av ca. tre kvarter.

Erfaringen var at dette var en enkel og grei måte å holde møte på, og det er allerede berammet et nytt om en snau måned.

Hva var det så vi fikk bestemt? Dessverre at nyttårsmøtet som skulle være 21. januar, må avlyses. Videre at vi må være i stand til å snu oss raskt om forholdene endrer seg, og at vi ellers må tenke nytt og antagelig finne på digitale arrangement eller arrangement utendørs. Hva dette blir, kommer vi tilbake til.

Bli medlem