Glade damer. Foto: Ingrid Grene Henriksen
Glade damer. Foto: Ingrid Grene Henriksen
Pris-diplom. Foto: Ingrid Grene Henriksen
Pris-diplom. Foto: Ingrid Grene Henriksen

Vi vant Læringspris!

Tirsdag 17. oktober arrangerte Voksenopplæringsforbundet i Akershus Læringsfestival. I den anledning ble det delt ut Læringspris til to helt forskjellige vinnere, og vi var den ene. Den andre var Grav musikkorps fra Bærum.

Gleden og overraskelsen var stor da vi dagen etter årsmøtet vårt fikk beskjed om at vi hadde vunnet en pris, Læringsprisen for 2017, for studiearbeidet vårt.

Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO) arrangerte læringsfestival på Skedsmo Videregående skole. Vibeke Limi, leder av Hovedutvalg for Kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune, åpnet festivalen. Deretter ble de to prisene delt ut av regionkonsulent i VOFO, Marit Sørlie. Prisene besto av et diplom og 5000 kroner. Vi fikk også et pent dekorert glass med honning.

Juryens begrunnelse for å tildele pris til Østre Udnes Bygdekvinnelag var «…innsatsen som gjøres for å utvikle laget og gi medlemmene muligheter til å bidra. Laget er en stor trivselsressurs i lokalmiljøet ved å invitere til åpne og varierte aktiviteter. Mattradisjoner og lokale råvarer er en viktig del av aktivitetene samtidig som laget tar tak i nye ideer og prosjekter av mange slag.»

Det var fire fra det avtroppende styret som dro for å ta imot prisen. Elin Skovseth, som har vært studieleder, og Ane Grøndahl som sammen med Elin har gjennomført matkursene de siste årene, var selvskrevne. Marit Ringereide har vært sekretær, og hun har vært sentral i å bekjentgjøre kursene, også utenfor kretsen av egne medlemmer. Leder Eva Øvren tok imot prisen og forklarte hvem de andre var, og hvilken sentral plass de hadde hatt i kursvirksomheten de senere årene.

Ved nærmere ettertanke er det ikke noe nytt med studievirksomhet i Østre Udnes Bygdekvinnelag. Elin, Ane og Marit ble rekruttert inn i laget mye takket være matkursene som tidligere studieleder Ingrid Western arrangerte. Disse damene og alle som har deltatt på kursene har sammen æren for at vi i høst kunne hente en pris. Takk til arrangører og deltakere! Styret håper at aktiviteten vil fortsette, og at medlemmer og andre vil delta på nye kurs også i 2018.

Bli medlem