Hopp til hovedinnhold

Ringsaker Bygdekvinnelag

Mat er godt!

Ja til gratis skolemat i norsk skole - serveres på Gaupen skole 2.okt. kl. 10.30


Norges Bygdekvinnelag vil ha gratis skolemat til alle skoleelever i Norge. Neste uke markerer vi vår mening i hele Hedmark med Operasjon Skolemat, der mange lokallag alt fra Eidskog i sørfylke til Dalsbygda i nord serverer skolelunsj på den lokale skolen. I Ringsaker serveres skolemat på flere skoler på mandag/tirsdag neste uke.


 


Ringsaker Bygdekvinnelag serverer skolelunsj på Gaupen skole tirsdag 2. oktober kl 10.30.


 


Vi håper at DU  kommer og deler denne formiddagen sammen med oss. I tillegg til skolens elever og ansatte samt prosjektgruppen i bygdekvinnelaget møter dere Michaela Getz (styremedlem i Stiftelsen Skolematens Venner, leder i Norsk ernæringsfaglig forum, lokalpolitiker i Oslo), 


en stortingsrepresentant (AP, navn fremdeles usikker)


Ellen Krageberg (leder i Norges Bygdekvinnelag)


kommunestyrepolitikere fra Ringsaker


med mer


Ringsaker bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på gratis mat i skolen!    

 

Mål 1: Gratis skolemat i norske barne- og ungdomsskoler.

Vekke debatten om skolemat både lokalt og nasjonalt.

 

Mål 2: Tilby skolebarn i Gaupen skole varm skolelunsj tirsdag 2.okt.2018

 

Hvorfor:

 

God og næringsrik mat gir økt konsentrasjon og derigjennom økt læringsutbytte for elevene. Et gratis daglig, sunt og riktig sammensatt måltid til alle i grunnskolen vil gi alle, uansett adresse og foreldreinntekt, samme mulighet for påfyll av energi. Å legge til rette for et sunt skolemat- og drikketilbud vil bidra til at de unge etablerer helsefremmende og gode kostvaner som de tar med seg videre i livet. Erfaringer fra skoler med felles skolemåltider viser også at elevene blir mindre kresne og spiser mer variert, samtidig som det sosiale miljøet blir bedre. Begge deler er vesentlig for bedre helse. Gratis frukt er vel og bra, men dekker ikke energibehovet.

Rundt 90 % av elevene i grunnskolen har fortsatt matpakke, men mer enn 30 % av de eldste elevene forteller at de kaster den. Frafallet i matpakkespising er størst i ungdomsskolen. Enhver matbutikk nær ungdomsskolene kan fortelle hva disse ungdommene kjøper. Det er ikke helsekost, men boller og andre sukkerholdige matvarer.

Ressurssterke foreldre lager lunsjbokser med velsmakende, fancy og sunn mat. Dermed øker klasseforskjellen ytterligere. Mat og vekt er indikatorer på det nye klasseskillet. Vil vi ha det slik?

Stiftelsen Skolematens Venner har gjennomført en undersøkelse av mattilbudet i grunnskolene i Norge. 25 % av skolene svarte. Innenfor svargruppa er det 64 % av skolene som ikke har tilbud om mat utover frukt og melk. Det er for dårlig beredskap for de elevene som ikke har matpakke. At så mange som 265 grunnskoler har etablert et mattilbud til tross for at dette ikke er noe de er pålagt, viser at behovet er der.

Forebygging er billigere enn reparasjon. Derfor er det riktig å satse på et bedre kosthold for barn og ungdom. Et felles, sunt skolemåltid vil forebygge overvekt, diabetes og psykisk sykdom. Ingen andre OECD-land bruker så lite på helseforebyggende arbeid som Norge. Vi mener vi må se på skolemat som en helsereform som bør bekostes over helsebudsjettet på lik linje med gratis tannpleie.

Den nye folkehelsemeldingen må ta inn i seg viktigheten av skolemat – i sammenheng med mosjon! Ringsaker bygdekvinnelag slutter seg til Skolematens Venner som konkluderer med at norsk skole roper på et godt, offentlig organisert mattilbud. Tilbudet om mat i skolen må kvalitetssikres og være i tråd med anbefalingene for et sunt kosthold. Og ikke minst: Det må gjelde alle elever. Det er på tide!