Sanna Røhr, leder i HBK åpner møtet
Fra RBK møtte Jorunn, Gunn Marit og Inger
Vi får mye informasjon og mange gode tips i lokallagssendingene
Suksess kriterier for alt!
Kreftaksjonen - bygdekvinnene er med!
Kaldt i Innlandet - hvem kommer fra nord og hvem fra øst?

RBK har vært på ledermøte i Hedmark Bygdekvinnelag

Ledermøte i Hedmark bygdekvinnelag, 30.januar på Zoom. Utrolig hva vi har lært i disse coronatider. Vi er alle på nett - inkludert bygdekvinner fra hele Hedmark.  Sanna ledet møtet og vi hadde mye på programmet.

Sosan Mollestad startet med "KvinnerUT" og migrasjon. Alle de verdiene vi står for i bygdekvinnelaget passer for og inkludere flere i lagene våre. Vi er opptatt av bygda, tradisjoner, raushet og kvinnefellesskap. Deretter fikk vi høre fra Frogn bygdekvinnelag og Solveig Olsberg som fortalte og viste bilder fra masse aktivitet med et fargerikt fellesskap i Frogn.  Det var nytt vedr. Kreftaksjonen som mange deltar i - i år blir det digital innsamling. Deretter var det nytt fra NBK ved Inger Amb og så fikk vi et godt innblikk i hvordan vår synlighet er og kan bli i framover. Journalist i Østlendingen Brynhild Marit Møllersen fortalte om hvordan de jobbet og tenkte i avisa. Det handlet kanskje mer om enkeltperson opplevelsen og det og trekke fram hvordan Kari, 36 år -  hennes motivasjon og opplevelse av og være på bunadkurs enn og ha en reportasje mer generelt om hele kurset. Alltid nyttig og mye og lære av journalistene. Våre nye møteplasser - de såkalte SOME (sosiale medier) møteplassene må vi også bruke for alt det er verdt for og få fram budskapet og si noe om hva vi holder på med. Dette er ikke minst viktig for og gjøre folk der ute nysjerrige og interesserte i hva vi holder på med. Kanskje kan det bli noen nye medlemmer også - det er nødvendig i alle foreninger. Møtet ble avsluttet med regionsmøte - hvor alle lagene i Ringsaker var samlet i en gruppe. Takk for et godt ledermøte - Sanna og co!

Bli medlem