Hopp til hovedinnhold

Romedal Bygdekvinnelag

Oct
20
Thu

Årsmøte 2022 – Romedal Bygdekvinnelag

Tallholen Flerbrukshus, Mågårdvegen 113, 2334 Romedal

Saksliste:

1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning 2021/2022

4. Årsregnskap 2021/2022

5. Budsjett legges ikke fram, men årsmøtet gis mulighet til å delta i årsplanleggingen

6. Kontingent: Det er NBK som fastsetter og har all innkreving av kontingent

7. Innkomne saker

8. Valg

 

Frasigelse av verv meddeles valgkomiteen ved Dina Frang innen 06.oktober 2022 på mobil 454 47 068 eller epost d-frang@online.no

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meddelt styret ved Margrete Ruud Skjeseth innen 06. oktober helst på epost margreters@gmail.com.

Årsmelding og regnskapet blir sendt alle medlemmer på epost etter 06. oktober.

Innlandsbunaden
Innlandsbunaden

 

Etter selve årsmøtet og kaffepause med servering av sveler og trollkrem kommer Anne Norill Granum og presenterer den helt nyutviklede herrebunaden til «Innlandsbunaden». Hun har også med seg damebunad. Les mer om Innlandsbunaden her: https://www.norillsom.no/sider/innlandsbunaden-grode Årsmøtet er for medlemmene i Romedal bygdekvinnelag men visningen av Innlandsbunaden er åpen for alle interesserte og starter tidligst kl 20.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir «gratisutlodning» og trekning av 5 tøynett med HBK logo + et HBK forkle blant de som kommer på årsmøtet. 

Vel møtt!

Hilsen styret

Innkalling årsmøtet Romedal Bygdekvinnelag