Hopp til hovedinnhold

Selbu Bygdekvinnelag

Julekranser på en benk
Flatbrød stablet til kjøling
Mel, smør, kjevle og kjøkkenduk
Mennesker og boder på julemarked

Årlige arbeidsplaner for Selbu Bygdekvinnelag

Hvert år lager Selbu Bygdekvinnelag arbeidsplaner for året som kommer.

Arbeidsplanene blir laget basert på

  • ønsker fra medlemmer,
  • tema fra Bygdekvinnelaget sentralt eller
  • andre tema som er oppe i tiden lokalt eller nasjonalt,
  • ønsker fra andre lag og organisasjoner om å delta sammen/bidra på aktiviteter og
  • tema som Selbu Bygdekvinnelag har erfaring med at er populære fra tidligere år.

Det er åpning for endringer gjennom året og medlemmene oppfordres til å komme med ideer underveis. 

Vi søker å treffe bredt når det gjelder aldersgrupper. Enkelte aktiviteter har en tendens til å trekke flest deltakere fra de godt voksne generasjoner, men vi jobber for å gjøre det attraktivt også for de yngre.  Vi ser det er mye interesse når det gjelder tema som f.eks. tradisjonsmat, lokale nyskaping (lokalmat med forskjellige råvarer, andre lokale råvarer som ull etc), dyrking og også å møtes og lære på tvers av generasjoner og kulturer.

Det er også interesse for arrangement hvor man bare er sammen. Pustehull i hverdagen som en kveld med tradisjoner som gir litt stemning, f.eks. julekransbinding.

 

Arbeidsplan 2024