Hopp til hovedinnhold

Selbu Bygdekvinnelag

Et utsiktsbilde med Selbu sentrum i bakgrunn

Om Selbu Bygdekvinnelag

Selbu Bygdekvinnelag ble stiftet 13. april 1934 og er et aktivt lag med flere kurs og andre samlingspunkt gjennom året.

Selbu Bygdekvinnelag holder til i Selbu kommune i Trøndelag og ble opprinnelig stiftet 13. april i 1934. Det het da Selbu Bondekvinnelag og var et lokallag i Norges Bondelag. Da foreningen ble stiftet meldte det seg inn 17 damer og kontingenten var på 1 krone. (kilde: 90-års jubileumsberetning. Selbu, april 2024. Gro Einrem Volset)

I april 2024 har Selbu Bygdekvinnelag 31 medlemmer.

Selbu er en kommune i vekst. Å engasjere seg i Bygdekvinnelaget er en fin måte for både nyinnflyttere og folk som har bodd lenge i bygda å bli kjent og å delta i aktiviteter innenfor Bygdekvinnelagets interesseområder. Selbu Bygdekvinnelag er et lag som passer for både ung og gammel.

Vår visjon er: Aktive kvinner for levende bygder!

Selbu Bygdekvinnelaghar mange aktiviteter gjennom året og medlemmene kommer med ønsker om tema båda ved årsmøte og underveis i året. Da vi hadde 90-års jubileum i 2024 ble det laget en liste over tidligere aktiviteter som du kan se i vedlegg under.

Selbu Bygdekvinnelag er også på facebook.

 

 

UTDRAG FRA 90 ÅRS JUBILEUMSBERETNING VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVER GJENNOM ÅRENE.docx