"Norsk Aften" med Edvard Grieg i sentrum.

Vi opplevde Grieg’s interessante liv i ord og toner, med Eva Lileng som foredragsholder og pianist.

Dette ble en fantastisk kveld med Eva Lileng som foredragsholder og pianist.

Vi opplevde Grieg’s  interessante liv i ord og toner.

 

Våren,  Norsk Dans nr. 2,  Klaverkonsert i A moll,  Bryllupsdag på Trollhaugen,

Noturno og mange flere ble nydelig spilt.

Styrets medlemmer framsto i forskjellige rollefigurer under framføringen av

Seterjentens Søndag,  Bryllupsmarsjen Purpose,  Solveigs Sang,  Gjendines bånsull,

Dovregubbens hall og  Du gamle Mor.  Dette til stor applaus.

 

Grunnlovsjubileet ble markert denne kvelden med et historisk tilbakeblikk, norske flagg, nyutsprunget bjørkeløv, Hurrarop og Nasjonalsangen.

 

Særpregede trekk ved Norge og det norske ble også trukket fram.

 

Et meget vellykket arrangement !!Vi opplevde Grieg’s  interessante liv i ord og toner.

 

Bli medlem