Hopp til hovedinnhold

Solum Bygdekvinnelag

Barna i Barnas kjøkkenhage forteller om grønnsakene.

Barna i Barnas kjøkkenhage forteller om grønnsakene.

Deltakerne i Barnas kjøkkenhage fikk blomster.

Deltakerne i Barnas kjøkkenhage fikk blomster.

VÅR DAG

En veldig vellykket feiring av Vår dag!

Vi arrangerte høsttakke gudstjeneste i Kilebygda kirke i samarbeid med Kilebygda og Solum menighet. Kirken pyntet vi med diverse frukt, grønnsaker, blomster, lys og annet. Noen av barna som har vært med i prosjektet vårt, Barnas kjøkkenhage, bar egenproduserte grønnsaker inn i kirken. De svarte også gladelig på prestens spørsmål om grønnsaker og annet. En riktig trivelig gudstjeneste for både små og store. Etter gudstjenesten var vi på Skogheim forsamlingslokale. Der var det bevertning med pølser, sveler, kaffe og saft. Det var også bildefremvisning og informasjon om barnas kjøkkenhage, og barna deltok aktivt. En quiz om grønnsaker viste at det var mye kunnskap blant de nærmere 60 fremmøtte. Eller var det er fint foredrag om grønnsaksdyrking av en lokal gartner, og vi hadde utlodning med mange gevinster. En hyggelig dag med fokus på: sammen om bærekraftig matkunnskap.