Bygdekvinner på PULS
En flott og positiv gjeng på PULS:
Kvinner UT på PULS
Kvinner UT prøver redesign.
Loddsalg!
Loddsalg er populært

Medlemsmøte i Vardal bygdekvinnelag februar 2018

Februarmøtet i Vardal bygdekvinnelag ble holdt 12.februar på PULS «ditt værested», Frelsesarmeen sin populære kafé på Kirkeby i Gjøvik.

Tema var redesign/ omsøm og gjenbruk av gamle klær. 9 innvandrerkvinner som deltar i Norges bygdekvinnelags prosjekt "Kvinner UT" deltok. Målet er å skape naturlige møteplasser som er med å bygge sosiale og trygge møteplasser for kvinner som bosetter seg i vårt nærmiljø.

Denne gangen var det også et mål at kvinnene skulle ta buss og komme til møtet på egen hånd, mens de var lovet skyss hjem. Læringssenteret hadde fått tilsendt busstabeller som kvinnene skulle bruke for å finne fram til møtestedet. Tusen akk til lærerne deres på Læringssenteret for veiledning av damene.

Hanne Elseth hadde sagt seg villig til å fortelle litt om redesign og gjenbruk, da hun har erfaring og holder kurs på PULS for barn om dette temaet.
Hun hadde med seg symaskiner og materialer til å plukke og velge ut etter ønske. Mange av kvinnene fra Læringssenteret var veldig ivrige etter å prøve seg ved symaskinene, både med og uten øvelse. Resultatet ble flere kreative produkter, og stor aktivitet.

Vi sang «Sommerfuggel i vinterland» av Halfdan Sivertsen, «Det hainnnle om å leve» med tekst av Kine Hellebust og bordvers som ble ledet av Kari Fægri Andersen. Et lite dikt av Bente Bratlund ble også framført: «Eg trur på dei gode menneska».

Blomhaug-Vindingstad gruppe 2 var vertskap og stod for mat og drikke, samt gevinster til den populærere utlodningen.
 I tillegg hadde ett av våre medlemmer fått med seg 2 venninner fra bygda. Veldig hyggelig initiativ, som alle oppfordres til.
Tusen takk til vertskapet for deilig servering og loddsalg.

En ekstra takk til de som hjalp til med å kjøre damene trygt hjem!!!

Bli medlem