Hopp til hovedinnhold

Vardal Bygdekvinnelag

Bygdekvinner på Brusveen Gård

Bygdekvinner på Brusveen Gård 160123

Gina S + 5 storstua på Brusveen Gård

Gina S + 5 storstua på Brusveen Gård

Bygdekvinner fra Vardal bk.

Bygdekvinner fra Vardal bk.

Medlemsmøte på Brusveen Gård - ved Mustad Fabrikker på Gjøvik

Referat fra medlemsmøte mandag 16.01.2023 
Årets første medlemsmøte var vi så heldige å få avholde på Brusveen gård, et nydelig sted i Mustad familiens eie her i Gjøvik.  Leder Gøran Rostad ønsket 26 kvinner velkommen med gode ord før hun overlot ordet til nåværende bestyrerinne fra 1997, Reidun Madsen, og tidligere bestyrerinne, Gina Sveen, i jobben fra 1980-  til etter OL i 1994.

      

 Disse to, Reidun og Gina, hadde ordet i over en time hvor de fortalte om arbeidet sitt på gården gjennom mange år. Gina var 26 år da hun søkte og fikk jobben etter lange krevende intervju av Fru Mustad. Arbeidet bestod av alt fra å høste og lage maten ved alle anledninger og holde huset i stand og representativt når gjester og familie var der . Dette var stedet som var boplass for Mustad fabrikkens selebre forretningsbesøk, og da skulle det være standsmessig. Det var her Kongen bodde da Gjøvik by feiret stort jubileum i 1986. Her bodde også Kongen da NM på ski ble arrangert i 1990 og 2009. Dette var stedet Mustad-familien oppholdt seg og benyttet i ferier og da var de ofte mange. Historier vi fikk høre var mange, men det som hele tiden gikk igjen både fra Gina og Heidi var at dette var og er en familie som tok og tar vare på sine arbeidsfolk, både i huset og på fabrikken på en meget respektfull måte. Fru Mustad var en dame som inkluderte alle på en verdig måte, stilte krav men gav stor frihet under ansvar til den til enhver tid bestyrerinne på gården. Det var og er en egen livsstil å inneha denne jobben, til tider svært lange arbeidsdager, men samtidig stor frihet til å løse arbeidsoppgavene på sin måte. Spørsmålene fra oss var også mange.

Huset vi er i stod ferdig i 1845. Det ble pusset opp att til Gjøvik bys jubileum, men huset er standsmessig hold ved like slik det i sin tid ble bygget. I pandemitiden ble enda mer renovering gjort som framhever tidsepoken det ble bygget i. Mustad-familien og dens oppbygging av Mustad-fabrikken har lang historie tilbake før Gjøvik ble en by. Fram til 2003 var det bare fabrikkens egne folk og Kongen som fikk bo og besøke Brusveen gård. Fra 2003 til 2005 kunne næringslivet leie gården ved kortere eller lengre anledninger. Mellom 2005- 2009 kunne den ut- leies til konfirmasjoner, og etter 2011 kan den leies av hvem som helst til overnatting, jubileer, festlige anledinger m.m

Vi hadde en veldig hyggelig stund med Reidun og Gina hvor vi gjennom deres fortellinger fikk stor og varm respekt for Mustad-familien. Vi fikk også sett oss rundt i det over 700 kvadratmeter store huset. Her var ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Alt viste at bestyrerinne Reidun hadde og har god kontroll på oppgavene sine.

Så ble det tid til kaffe og kringle og god prat rundt bordet, før utlodding av mange fine gevinster. Møtet avsluttet med Aukrust - historier framført av Marie Røyr og en kort orientering om vårplanen 2023 fra leder Gøran Rostad.

Referent: Anna Opheim