Parken på Gjøvik Gård
Parken på Gjøvik Gård
Fra tunet på Gjøvik Gård
Fra tunet på Gjøvik Gård
Bygdekvinner på omvisning.
Bygdekvinner på omvisning.
Interesserte bygdekvinner.
Interesserte bygdekvinner.

Tema: «Spor etter europeisk hagekunst» i parken på Gjøvik gård.

Medlemsmøte i Vardal bygdekvinnelag  tirsdag 25.august i parken på Gjøvik Gård.

Vardal bygdekvinnelag hadde møte 25. august på Gjøvik gård. Landskapsarkitekt Heidi Froknestad fra Mjøsmuséet, fortalte om Europeisk hagekunst i hagen på Gjøvik gård.

Leder Turid Rødningsand ønsket velkommen fra trappa på Drengestua. Møtet foregikk i friluft og vi hadde deilig vær. Smittevernregler var godt ivaretatt.

I anledning «Bygdekvinneuka 2020» med tema: Hils på damer i bygda di», hadde vi bedt med gjester til dette møtet.

Heidi Froknestad tok oss med til forskjellige punkter i parken. Der fortalte hun om historiene bak dette hage og parkanlegget. Hun tok utgangspunkt fra 1804 da Kaspar og Ingeborg Kauffeldt bygde hovedbygningen og anla parken i tilknytning til denne. Hovedbygningen var ferdig i 1810 da de flyttet dit sammen med tre barn.

I 1860 ble gården solgt på auksjon til John Mjøen, han overlot den seinere til sin datter Augusta Mjøen og hennes mann Niels Hansen som var statsagronom. Det ble i denne periode bygd mølle og sagbruk med tilhørende kanal gjennom parken. De bygde også utgangen med trappen fra hovedbygningen og ut i hagen som de planla å anlegge. Amtsgartner Anders Nordstrøm fra Hamar har tegnet og anlagt hagen som er like bred som hovedbygningen.

Parkanlegget ble delt i tre deler. Hele sørdelen var «Nyttehage» med bær, frukt og grønnsaker. Et lysthus lå også her med god utsikt til eiendommen og utover Mjøsa mot Hedmark.

«Lystparken» lå mot nord og der ble det plantet mange trær med grusganger mellom, brukt til spaserturer. Lysthus kan man også se med møllesteiner til bord. Det var en romantisk hage med dammer og fosser. «Trehagen» med bl.a. alleen med sembrafuru var på sørsiden av kanalen.

I 1894 overtok sønnen Alf Mjøen gården. Han var barnløs og testamenterte gården til kommunen i1952 og ville at stedet skulle brukes som kultursentrum. Han døde i 1956.

Til by jubileet i1961 ble det gjort mange forandringer, da ble det offentlig park med store åpne områder. Statue av «Alf Mjøen» ble reist, og statue av «Pike» kom opp.

I seinere tid har steingjerdet rundt gården blitt restaurert, og arbeidet er nylig ferdig.

Da rådhuset ble bygget var tomta for liten og Hunnselva ble flyttet et godt stykke inn i parken. Parkanlegget blir i dag vedlikeholdt av parkvesenet.

Etter omvisning ble Heidi Froknestad takket, hun ga oss en ledetråd gjennom parkens historie og fortalte levende om menneskene som gjennom årene fylte husene.

Deretter var det tid for kaffe og mat utenfor Drengestua. Vi hadde også åresalg ute i det fri.

Leder informerte om høstens kommende aktiviteter. Hun avsluttet med dikt av Hans Børli : Hold sinnet ditt mjukt. Det var Gjøvik/ Fredheim 1 som var vertskap, og det møtte 18 medlemmer og 4 gjester.

 

Ref.

Bli medlem