Hopp til hovedinnhold
Har dSand Bygdekvinnelag har samla seg for tur. Foto: Inger Lise Bjelland.

Sand Bygdekvinnelag har samla seg for tur. Foto: Inger Lise Bjelland.

Send inn forslag på Årets lokallag

Norges Bygdekvinnelag kårar kvart år årets lokallag som får både heder, ære og prispremie på kroner 20 000,-.

Kåringa  av Årets lokallag er med på å vise fram den gode aktiviteten i regi av lokallaga, og vinnarane er ei inspirasjonskjelde og forbilde for andre Bygdekvinnelag.

Har du forslag på eit godt og aktivt Bygdekvinnelag?

Fyll inn forslagsskjemaet og send det til ditt distriktsstyre innan 21. februar 2022. 

Kven som helst kan foreslå både eige og andre lag som årets lokallag. Distriktsstyret vurderer kva lokallag som går vidare til den nasjonale kåringa. Årets lokallag vert kåra på Norges Bygdekvinnelag sitt Landsmøte i Bergen 10.- 11. juni 2022.

Fjorårets vinnar: Rendalen Bygdekvinnelag 

I intervjuet med fjorårets vinnar fortalde medlemmane om korleis Rendalen Bygdekvinnelag jobba for å  vere synlege, inkluderande og skape gode aktivitetar.

At laget er synlige i Rendalen er viktige for verving av nye medlemmer. Eksempler på synlighet er sying av smittevernfrakker, strikking av sokker til nyfødte rendøler, kirkekaffe og stand på Veidekulturfestivalen hvor de viste fram håndverksprodukter. Laget har også bidratt med midler til Rendalen Løypelag og Krafttak mot kreft. Møtene og kursene laget arrangerer er åpne for alle. Medlemmene ønsker å vise fram aktivitetene i laget og hvor hyggelig de har det sammen.

– Vi forsøker å bidra til og levendegjøre kvinnefellesskapet, forklarer laget.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rendalen Bygdekvinnelag fekk prisen for Årets lokallag under inspirasjonsseminaret på Lillehammer.
Årets utdeling vert under Norges Bygdekvinnelag sitt landsmøte i Bergen 10.-11. juni 2022.