Hopp til hovedinnhold
Årets lokallag 2020 er Rendalen Bygdekvinnelag 2020. Fra venstre Odveig Høye, Gro Undseth Romenstad, Else Oline Akre Haugseth, Brynhild Lervang og Karin Rugsveen, sammen med Jorun Henriksen, leder i Norges Bygdekvinnelag.

Årets lokallag 2020 er Rendalen Bygdekvinnelag 2020. Fra venstre Odveig Høye, Gro Undseth Romenstad, Else Oline Akre Haugseth, Brynhild Lervang og Karin Rugsveen, sammen med Jorun Henriksen, leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.

Årets lokallag 2020 er Rendalen Bygdekvinnelag 2020. Foto: Helle Cecilie Berger.

Årets lokallag 2020 er Rendalen Bygdekvinnelag 2020. Foto: Helle Cecilie Berger.

Under koronadugnaden bidro Rendalen Bygdekvinnelag til å sy smittevernfrakker. Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

Under koronadugnaden bidro Rendalen Bygdekvinnelag til å sy smittevernfrakker. Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

Årets lokallag 2020 er Rendalen Bygdekvinnelag

– Vi setter stor pris på å få denne anerkjennelsen. Det er en pris til alle medlemmene som stiller opp på smått og stort av aktiviteter og dugnader. Det betyr mye for oss at engasjementet vårt for lokalsamfunnet blir verdsatt også utenfor bygda, sier Gro Undseth Romenstad og Gerd Janne Storli Simensen i Rendalen Bygdekvinnelag.

Medlemmene i Rendalen Bygdekvinnelag setter stor pris på at innsatsen deres blir verdsatt og satt pris på.

– Egentlig har vi bare vært engasjerte og ansvarsfulle innbyggere, sier Gro og Gerd Janne.

– Vi er vant til å stille opp for hverandre og dugnadsånden lever i beste velgående her i bygda vår. Sammen er vi et superlag.

 

Sterkt kvinnefellesskap

Bygdekvinnelaget i Rendalen er en viktig bidragsyter for å styrke og synliggjøre kvinnefellesskapet i lokalsamfunnet, på tvers av grendestruktur, alder og interesser. Laget har mange medlemmer som bidrar og deltar inn i aktivitetene som arrangeres gjennom året. Er det dugnad i bygda, stiller de opp. Bygdekvinnene bidrar til å spre velvilje, glede, stå-på-vilje og engasjement.

– Vi hygger oss i fellesskapet som de ulike aktivitetene skaper og står på for bygdas ve og vel, forteller styret i Rendalen Bygdekvinnelag. Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

 

Sosiale aktiviteter i koronaåret

2020 har for mange i frivillige organisasjoner vært et utfordrende år med få aktiviteter. Til tross for strenge restriksjoner har Rendalen Bygdekvinnelaget holdt oppe den viktige sosiale aktiviteten.

De arrangerte hyggekveld på «Blomstergalleriet», der alle fikk pynte sitt eget hjerte. Inspirasjonen fikk de fra driveren av Blomstergalleriet. De passet også på å handle i butikken. Bygdekvinnelaget er bevisste på å støtte næringslivet i bygda.

– De minoritetsspråklige kvinnene i bygda var invitert og kom. Dette var et åpent arrangement og det kom også deltakere som ikke var medlemmer, sier styret.

  

Mange flotte blomsteroppsatser ble laget på hyggekvelden på «Blomstergalleriet». Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

 

Bygdekvinnene deltok i prosjektet «Fra fjell til fat» på Berger skole. Sammen med elevene bidro bygdekvinnelaget med en dag fylt med flatbrødbaking, skjære og male kjøtt og koke rendalshakk. Det ble en unik dag for elever, lærere og bygdekvinner.

Sommeren 2020 var det møte i Bull-hagen hvor medlemmene koste seg på god korona-avstand, i flotte omgivelser. Der tok de også opp vervevideo der de fortalte hvorfor de er med i bygdekvinnelaget. Videoen var Rendalen Bygdekvinnelags bidrag til den felles bygdekvinneuka som Norges Bygdekvinnelag arrangerte i august. 

Her kan du se vervevideoen fra Rendalen Bygdekvinnelag

 

Tradisjonelle og nye aktiviteter 

Aktivitetene bygdekvinnene hvert år setter på planen er en miks av nye og tradisjonelle. Rakfisklaget i januar er en flott tradisjon som holdes i hevd med stor glede. Likeså høstturen for medlemmene. Rundt 20 til 25 deltar hvert år på disse arrangementene. De holder også kurs i takkebakst og bunadssøm.

De har idémyldring for å finne fram til nye aktiviteter og jobber aktivt for å finne fram til nye kurs.

 

Griper mulighetene

Rendalen Bygdekvinnelag griper mulighetene som Norges Bygdekvinnelag skaper.

Et av prosjektene er KvinnerUT, der det skapes inkluderende og integrerende aktiviteter i Bygde-Norge. Sammen med minoritetskvinner bosatt i Rendalen, har de laget knekkebrød og potetsuppe, og på høsten laget de produkter av rognebær.

– Til jul flettet vi stjerner og laget engler. Mange av våre minoritetsspråklige kvinner deltok. Vi var rundt 20 stykker som koste oss sammen, kan styret fortelle.

  

Ivrig fletting av stjerner til jul og felles matlaging er noen av aktivitetene Rendalen Bygdekvinnelag har invitert til i prosjektet KvinnerUT. Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

 

I forbindelse med verdens matvaredag 16. oktober 2020 deltok Rendalen Bygdekvinnelag på bygdekvinnelagets nasjonale aksjon «Bruk hele dyret». De serverte en deilig lammegryte på årsmøtet, laget av arbeidskomiteen.

 

Sosiale medier er viktige for å nå ut 

Rendalen Bygdekvinnelag bruker nettsiden sin og Facebook aktivt med jevnlige oppdateringer. Det er viktig å være synlig også digitalt og å invitere, informere og fortelle hvem de er og hva laget står for. Nettsiden til Rendalen Bygdekvinnelag er godt besøkt, det samme er Facebooksiden som har et anselig antall følgere.

Matlaging og servering formidles via sosiale medier. Foto: Rendalen Bygdekvinnelag.

 

Alltid plass til nye medlemmer

At laget er synlige i Rendalen er viktige for verving av nye medlemmer. Eksempler på synlighet er sying av smittevernfrakker, strikking av sokker til nyfødte rendøler, kirkekaffe og stand på Veidekulturfestivalen hvor de viste fram håndverksprodukter. Laget har også bidratt med midler til Rendalen Løypelag og Krafttak mot kreft. Møtene og kursene laget arrangerer er åpne for alle. Medlemmene ønsker å vise fram aktivitetene i laget og hvor hyggelig de har det sammen.

– Vi forsøker å bidra til og levendegjøre kvinnefellesskapet, forklarer laget.

Her kan du besøke nettsiden til Rendalen Bygdekvinnelag