Hopp til hovedinnhold
Prisvinner 2023. Her mottar Anne Trehjørningen, Kari Frank og Shama Ahmed prisen på vegne av Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. Foto. Cesilie Aurbakken.

Prisvinner 2023. Her mottar Anne Trehjørningen, Kari Frank og Shama Ahmed prisen på vegne av Nittededal og Hakadal Bygdekvinnelag. Foto. Cesilie Aurbakken.

Konferansier Leo Akjkic delte ut Voksenopplæringsprisen 2023. Fra venstre: Kristin Teigen Stasviken (Studieforbundet kultur og tradisjon) Shama Ahmed, Anne Trehjørningen, Kari Frank (Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag) og Jorun Henriksen (leder i Norges Bygdekvinnelag). Foto. Cesilie Aurbakken.

Det var Studieforbundet kultur og tradisjon som nominerte Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. Her tilstede på konferansen. Fra venstre: Torunn Elise Kveen, Linda Aaboen, Kristin Teigen Stasviken og Kjærsti Evjen Gangsø. Foto. Cesilie Aurbakken.

Voksenopplæringsprisen 2023 til Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag

Gjennom prosjektet Krydder i hverdagen har lokallaget oppnådd stor suksess i arbeidet med inkludering og mangfold i bygda.

Hos oss kan du reise til Indonesia, Palestina, Litauen, Storbritannia og enda flere land på en og samme kveld. Du får kjenne smaker, høre historier og komme tett på mennesker fra mange verdenshjørner.

- Barna mine sier tirsdagen gjør at jeg er glad hele uken, forteller en bygdekvinne fra Syria.

Vi er så stolte over hva vi har fått til sier Anne Trehjørningen, leder i Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag, og som gleder seg til hver tirsdag når alle kvinnene møtes.

Samarbeid på tvers av organisasjoner

Krydder i hverdagen er et samarbeidsprosjekt mellom de lokale organisasjonene Ahmadiyya-kvinnene, Mental helse, Røde Kors Flerkultur, Bygdekvinnelaget og Frivilligsentralen. Prosjektet startet som et avgrenset prosjekt vinteren 2022, men var så vellykket og viktig for de som deltok at ingen ville slutte. I tillegg til å møtes for å lage mat fra ulike kulturer, fortelle historier og ha det lærerikt og fint sammen, deltar kursdeltakerne på ulike arenaer og bidrar til å bygge lokalsamfunnet.

-Målet er å knytte mennesker tettere sammen, og samtidig skape større tilhørighet til bygda, forteller de stolte prisvinnerne på læringskonferansen 2023.

Glade prisvinner på læringskonferansen 2023. Fra Høyre Kari Frank, Shama Ahned og Anne Trehjørningen. Foto. Cesilie Aurbakken.

 Fra høyre: Kari Frank, Shama  Ahmed og Anne Trehjørningen fra Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. Foto. Cesilie Aurbakken.

Inkludering gir vekst og styrke

På to år, gjennom årene med pandemi, er medlemstallet i Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag tredoblet. De teller nå over 70 medlemmer. Dette er et godt eksempel og ikke minst et troverdig bevis på at laget er inkluderende og går aktivt ut for å invitere inn nye medlemmer.

Kari Frank tidligere leder i laget, mener det handler mye om  å få lov til å bli spurt om det jeg er god på og som er en del av min identitet. Da kan vi alle lene oss godt inn i felleskapet med våre styrker og oppleve at vi alle blir løftet.

 

Juryens begrunnelse

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag vinner Voksenopplæringsprisen for 2023 for sitt brennende engasjement og store innsats for inkludering og mangfold i lokalsamfunnet, og som en arena for læring og gode opplevelser i nærmiljøet.

Juryen vil særlig trekke fram at bygdekvinnelaget bidrar til et positivt syn på mangfold og likeverdig deltakelse i inkluderings- og integreringsarbeidet. Med utgangspunkt i deltakernes egen matkultur skapes trygge læringsarenaer hvor kulturelt mangfold er en styrke og ikke en utfordring.

Juryen viser til at bygdekvinnelaget samarbeider med lokale organisasjoner og kommunen. Krydder i hverdagen er et godt eksempel på hvordan sivilsamfunnet bidrar til bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere i lokalsamfunnet.

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag viser hvordan læring, mangfold og aktiv inkludering gir positive virkninger for deltakerne, organisasjonen og samfunnet. Arbeidet er til inspirasjon og har stor overføringsverdi for andre.

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag er nominert av Studieforbundet kultur og tradisjon til Voksenopplæringsprisen i Viken for sitt brennende engasjement og store innsats for inkludering og mangfold i lokalsamfunnet, og som en arena for læring og gode opplevelser i nærmiljøet.

Juryen har bestått av:

Wenche Halsen, seksjonssjef i Senteret for et aldersvennlig Norge

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

Kristine Bettum, fagsjef kompetanse i Virke

Om Vofo

Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, nasjonalt og regionalt. Deres hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter (www.vofo.no)