Alt dette skjer i bygdekvinnelaget høsten 2018

Om du og lokallaget ditt ønsker inspirasjon, kan du lese her hva vi skal gjøre i bygdekvinnelaget denne høsten.
Dette er lokallagsutsendingen for Norges Bygdekvinnelag, høsten 2018: 
 
Felles aksjon på Verdens Matvaredag – BYGG 
Norges Bygdekvinnelag skal igjen markere Verdens Matvaredag 16. oktober. I fjor satt vi fokus på norske grønnsaker. I samarbeid med Coop ønsker vi i år å oppfordre alle lokallag til å delta i aksjonen som vi har kalt «Byggkorn – god norsk tradisjon» Aksjonen skal være en positiv aksjon for å fremme norsk byggkorn. På bygdekvinnelaget.no  finner dere informasjon om aksjonen og med skjema for påmelding, Det er fortsatt åpent for påmelding. Ny frist er 17. september. 
 
 
NB! Råvareaksjonen for Norges Bygdekvinnelag i 2019 er Bygg.  
 
Nytt prosjekt – Tradisjonsmatskolen
Norges Bygdekvinnelag har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å gjennomføre prosjektet Tradisjonsmatskolen. Pengene skal brukes til å øke kunnskapen om norsk tradisjonsmat og lokale råvarer, gjennom praktiske matkurs. Sammen skal vi legge til rette for å styrke organisasjonens kompetanse gjennom kurs for kursholdere og gjennomføring av kurs i regi av lokale bygdekvinnelag. Lokallagene kan søke om kr. 5000,- i støtte.
 
 
UNESCO 
7. juni 2018 vedtok generalforsamlingen i UNESCO å gi Norges Bygdekvinnelag status som en rådgivende organisasjon innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell matkunnskap. Dette er en internasjonal anerkjennelse av det arbeidet bygdekvinnene gjennom generasjoner har stått for. Gratulerer med anerkjennelsen til alle bygdekvinner som sørger for å ta vare på kunnskap om tradisjonsmaten!
I Bygdekvinner nr. 3 som kommer i posten i slutten av september, kan dere dere lese mer om UNESCO og hva dette betyr for oss som bygdekvinner og organisasjon. 
 
Guatemala – vårt nye prosjektland 
Fra 2019 til og med 1921 har Norges Bygdekvinnelag i partnerskap med Utviklingsfondet valgt ut Guatemala som nytt prosjektland. Målet med prosjektet er bekjempe sult og fattigdom gjennom fokus på organisering, likestilling, bærekraftig matproduksjon og styrking av livsgrunnlaget for kvinnelige bønder.
 
Kontaktperson: Grethe Brundtland haavabak@online.no
 
Tilbud om organisasjonsopplæring i lokallagene
For å styrke organisasjonskompetansen for alle tillitsvalgte i lokallaget, har Norges Bygdekvinnelag laget et kursopplegg som vi har kalt for «Organisasjonsskolen». 
Formålet med kurset er å bygge grunnleggende organisasjonskunnskap. Her skal det være litt å lære for de som er nye og for gamle travere som kan bidra med mye erfaringer og refleksjoner. 
Kurset skal kunne gjennomføres av lokallagsstyrene i egen regi, gjerne sammen med andre lokallag.  Vi vil at så mange lokallagsstyrer som mulig gjennomfører kurset. Kurset er delt inn i ulike temaer med videoforedrag og med påfølgende oppgaver og diskusjonspunkter som dere finner i vedlagte kurshefte. Disse finner dere også på bygdekvinnelaget.no.  
Kurset oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra Studieforbundet Næring og Samfunn. Det er laget en ferdig studieplan hos Studieforbundet slik at dere enkelt skal kunne registrere kurset forutsatt at kurset har en varighet på minst 8 timer. 
 
 
Bli medlem